RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rollen- en rechtenstructuur ScreenIT

Tabel met rollen en rechten voor toegang tot en gebruik van gegevens in het landelijk informatiesysteem (ScreenIT) van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

De privacywetgeving stelt randvoorwaarden aan de gegevensstromen die nodig zijn voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. De privacy van deelnemers wordt gewaarborgd door de strikte toegangs- en beveiligingseisen waaraan het landelijk informatiesysteem (ScreenIT) voldoet. Een rollen- en rechtenstructuur waarborgt dat uitsluitend medewerkers toegang krijgen tot die gegevens, die voor de uitvoering van hun werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Bekijk het tabel via de link in de kolom 'Download'.

 

Download

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / Darmkanker / Rollen- en rechtenstructuur ScreenIT

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu