RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Penicillic acid production by some fungal species in relation to water activity and temperature

 

Home / Documenten en publicaties / Penicillic acid production by some fungal species in relation to water activity and temperature

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu