RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Haemoperfusion: a useful therapy for a severely poisoned patient?

 

Home / Documenten en publicaties / Haemoperfusion: a useful therapy for a severely poisoned patient?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu