RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een keurings-herkeuringsmodel voor analytisch chemisch residu-onderzoek ter controle op het illegale gebruik van hormonale groeibevorderaars bij slachtdieren. Bijdrage tot een rekenkundig-statistische basis voor dit model ten behoeve van Benelux beleidsbeslissingen.

 

Home / Documenten en publicaties / Een keurings-herkeuringsmodel voor analytisch chemisch residu-onderzoek ter controle op het illegale gebruik van hormonale groeibevorderaars bij slachtdieren. Bijdrage tot een rekenkundig-statistische basis voor dit model ten behoeve van Benelux beleidsbeslissingen.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu