RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2007-2009

In Nederland krijgen alle zwangeren tijdens het eerste verloskundig consult een bloedonderzoek aangeboden; de Prenatale Screening opInfectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE). Het bloed van alle zwangeren wordt binnen dit bevolkingsonderzoek gescreend op rhesus-D-factor, irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA), syfilis (lues), hepatitis B, en sinds 1 januari 2004 ook op HIV.

De screening heeft als doel het voorkomen van hemolytische ziekten van de foetus en/of de pasgeborene, en het voorkomen van congenitale syfilis, en van hepatitis B- en HIVdragerschap en -verspreiding. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek is verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie van dit bevolkingsonderzoek.

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2007-2009

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu