RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2009-2011

In Nederland krijgen alle zwangeren tijdens het eerste verloskundig consult een bloedonderzoek aangeboden; de Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE). Het bloed van alle zwangeren wordt binnen dit bevolkingsonderzoek gescreend op hepatitis B, syfilis (lues), HIV, rhesus(D)-antigeen, irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA) en sinds 1 juli 2011 ook op Rh(c)-antigeen. De screening heeft als doel hepatitis B- en HIV-dragerschap, congenitale syfilis en hemolytische ziekten van de foetus en/of de pasgeborene te voorkomen.
In dit rapport worden de resultaten van een procesmonitoring over de perioden juli 2009 tot juli 2010 (2009/10) en juli 2010 tot juli 2011 (2010/11) beschreven.

 

Link(s) naar artikel

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2009-2011

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu