RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In 2011 daalde het aantal tbc-patiënten ten opzichte van 2010, en is daarmee weer op hetzelfde lage niveau als in de jaren 2007-2008.
TiN 2011 beschrijft de epidemiologische situatie van tuberculose in Nederland in 2011. Er waren geen grote uitbraken van tuberculose, hoewel circa een kwart van de tbc-gevallen kan worden toegeschreven aan recente transmissie binnen Nederland. De resultaten van de behandeling van het cohort 2010 patiënten zijn minder goed dan voorgaande jaren en voldoen niet meer aan de internationale norm. Patiënten onttrokken zich relatief vaker aan de behandeling of zetten de behandeling in het buitenland voort. De bevindingen uit TiN 2011 zullen in de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) worden besproken. Vastgesteld zal worden of deze signalen tot aanpassingen van het beleid of tot nieuwe interventies op het gebied van de tbc-bestrijding moeten leiden.

(Uit het voorwoord van 'Tuberculose in Nederland 2011')

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Tuberculose in Nederland 2011

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu