Nummer 1 / april 2012
Nieuwsbrief NKCA
Nummer 1 / april 2012
Door de inwerktreding van de herziene Wet op de dierproeven bestaat het NKCA sinds 18 december 2014 niet meer. Dit is dan ook onze laatste nieuwsbrief. Dank u voor het lezen van onze nieuwsbrief. We wensen u fijne dagen en een mooi 2015 met veel aandacht voor het vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven!Een greep uit de activiteiten (2010-2011)
NKCA
Recentelijk werd 'Een greep uit de activiteiten (2010-2011)' van het NKCA gepubliceerd. In de beschreven periode is het NKCA opgebouwd en gegroeid. Het centrum werd zichtbaar en er werd hard gewerkt aan (een stevige basis voor) het stimuleren van de toepassing van de 3V’s. Er is meer gebeurd dan we hebben willen opsommen. En onze ambities gaan verder. We hopen ook in de toekomst samen, met gebundelde krachten, nog veel te bereiken.
Lees meer

SLIM start onderzoek naar 3V alternatieven
TFI/HU/TNO
Na selectie van onderzoeksonderwerpen voor een snellere implementatie van alternatieven voor dierproeven, is begin dit jaar door de deelnemers van het SLIM (Sneller van Innovatie naar Mens) gestart met het twee jaar durend onderzoek. De onderzoeken moeten bijdragen aan het sneller op de markt brengen van producten en het versterken van de innovatiekracht van het bedrijfsleven.
Lees meer

Boekpublicatie 'The Biotechnology Debate'
NKCA
"Hoe zouden overheden in democratische landen het best om kunnen gaan met aanhoudende, zelfs onwrikbare, morele onenigheid over nieuwe technologie?" Deze vraag past Bernice Bovenkerk toe op het debat over dierlijke en planten-biotechnologie. Met onenigheid op velerlei gebieden kan dit probleem volgens haar niet louter door experts of bureaucraten worden opgelost, maar vraagt dit om een brede maatschappelijke discussie.
Lees meer

Toxicogenomics in de risk assessment
NKCA/RIVM
Kunnen toxicogenomics data gebruikt worden voor risk assessment? En zo ja, hoe dan? Dit zullen de hoofdvragen zijn tijdens het symposium 'Toxicogenomics in Cancer Risk Assessment', dat op donderdag 28 juni 2012 bij het RIVM plaatsvindt. Het symposium wordt georganiseerd in het kader van het STW project "Mechanism-based toxicogenomics to develop an in vitro high throughput test for human cancer hazard assessment of (non)-genotoxic chemicals".
Lees meer

Systematic Review lezingen online
NKCA/SYRCLE
Op donderdag 9 februari organiseerde het 3R Research Centre (nu SYRCLE) het eerste 'International Symposium on Systematic Reviews in Laboratory Animal Science'. De lezingen zijn nu online te bekijken.
Lees meer

Het juiste diermodel kiezen
NKCA/RIVM
Een optimale keuze voor soort, stam, geslacht en leeftijd van het diermodel is essentieel voor de extrapolatie van proefdierdata naar de mens. De vrij toegankelijke 'Interspecies database' bevat data over fysiologische, anatomische en biochemische parameters van zowel de mens als diverse proefdieren van verschillende stammen en leeftijden. Handig!
Lees meer

Opbrengst ZonMw 3V-programma's
NKCA/ZonMw
Onlangs publiceerde ZonMw het rapport 'Opbrengst ZonMw programma's op Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven; analyse periode 2001-2011', dat op verzoek van het ministerie van VWS en met inbreng en ondersteuning van het NKCA werd opgesteld. Hierin werden de resultaten geanalyseerd van de programma’s Dierproeven Begrensd I, II, en III, ASAT (Assuring Safety without Animal Testing) en de projecten Alternatieven voor Dierproeven die zijn ondergebracht bij ZonMw.
Lees meer

nominaties voor EPAA 3Rs Science Award
NKCA
Het European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) heeft een call uitgeschreven voor nominaties voor de 3Rs Science Award. Deze prijs zal dit jaar voor de tweede keer worden uitgereikt om de optimalisatie en regulatoire acceptatie van 3V-methoden te ondersteunen. Jonge onderzoekers zullen door deze prijs de kans krijgen samen te werken met zowel de Europese Commissie als ervaren wetenschappers uit verschillende sectoren.
Lees meer

Summercourse huidsensitizatie
NKCA/HU
Van 3 tot 6 juli 2012 organiseert het lectoraat 'Innovative Testing' van Hogeschool Utrecht een internationale summer course op het gebied van methoden om allergie-inducerende eigenschappen van stoffen te kunnen vaststellen. De cursus is bedoeld voor AiO, post-docs en analisten met een interesse in of werkzaam op het gebied van huid sensitizatie. Theoretische lezingen en praktijk op het lab zullen elkaar tijdens deze cursus afwisselen.
Lees meer

Acceptatie en gebruik van 3V modellen
NKCA/UU
In het kader van haar PhD onderzoek 'Regulatory Acceptance and Use of 3R Models' probeert Marie-Jeanne Schiffelers (UU) inzicht te krijgen in de factoren die (volgens belanghebbenden) van invloed zijn op de acceptatie en het gebruik van 3V-methoden in werkzaamheids- en veiligheidstesten. En in welke mate deze van invloed zijn. Het uiteindelijke doel is het proces van acceptatie en gebruik van alternatieve testmethoden voor wettelijke toepassing te optimaliseren.
Draag bij aan deze studie door de online vragenlijst in te vullen.
Lees meer

Colofon

Redactie
Redactie: NKCA
Telefoonnummer: 030-2742195
E-mail: info@nkca.nl
www.nkca.nl

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.