Jaargang 15, Nummer 3 / 15 maart 2018
RVP Nieuws
Jaargang 15, Nummer 3 / 15 maart 2018
voor professionals die het Rijksvaccinatieprogramma uitvoerenStart meningokokken ACWY-vaccinatie
In RVP Nieuws 8 en 14 2017 werd al aangekondigd dat in 2018 wordt gestart met vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Vanaf 1 mei 2018 krijgen alle kinderen van 14 maanden een meningokokken ACWY-vaccinatie aangeboden. Deze vaccinatie komt in de plaats van de meningokokken C-vaccinatie. Aanleiding voor de vaccinwissel is het toegenomen aantal ziektegevallen door een besmetting met meningokokken W. De toename zien we in Nederland en al wat langer in omringende landen, waaronder Engeland. Met een vaccinatie tegen meningokokken ACWY willen we een uitbraak in ons land voorkomen.
Er wordt, in samenwerking met vertegenwoordigers JGZ, hard gewerkt aan het implementatieplan. Vanaf half april wordt het nieuwe vaccin op de verschillende locaties geleverd. Eventueel overgebleven meningokokken C-vaccin wordt dan meteen teruggenomen. Zodra het MenACWY-vaccin is geleverd kan gestart worden met deze vaccinatie. Op sommige locaties zal dit dus al voor 1 mei zijn. Nadere en uitgebreidere informatie over deze overgang van MenC naar MenACWY-vaccinatie volgt binnenkort via de gebruikelijke kanalen.
Daarnaast wordt vanaf 1 oktober 2018 gestart met het vaccineren van jongeren die geboren zijn tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004. Omdat er niet voldoende vaccin beschikbaar is, is het niet mogelijk het hele jaarcohort 2004 te vaccineren. Het vaccineren van deze groep jongeren gebeurt tijdens groepsvaccinaties. Die kunnen per regio verschillen. Ook hierover volgt te zijner tijd meer informatie.


HPV-vaccinatiebewijs aangepast
Het HPV-vaccinatiebewijs is aangepast en heet nu 'Aanvullend Vaccinatiebewijs'. Op het vaccinatiebewijs is alvast ruimte gereserveerd om de meningokokken ACWY-vaccinatie te registreren voor de 14-jarige. De MenACWY-vaccinatie voor de kinderen van 14 maanden kan je noteren bij het kopje 'MenC' of onder 'overig'. Kinderen die nu geboren worden ontvangen een vaccinatiebewijs met het kopje 'MenACWY'.


Asielzoekers en het RVP
De informatie voor 'Asielzoekers en het RVP' en de veelgestelde vragen hierover, zijn geactualiseerd. De informatie over het interpreteren van een vaccinatiestatus van een kind zonder vaccinatiebewijs is uitgebreid (punt 5 en vragen 10 t/m 15). Belangrijk is dat de anamnese hierbij het belangrijkste instrument is. Het vaccinatieschema van dat land zoals dat bekend is bij de WHO is hierbij een hulpmiddel, maar is niet noodzakelijkerwijs ook precies wat een individueel kind gehad heeft.
Ook is er nu uitgebreidere specifieke informatie over het beoordelen en interpreteren van de vaccinatiestatus van kinderen uit Syriƫ (vraag 17).


Nieuwsberichten op rvp.nl
Lees ook de nieuwsberichten op rvp.nl. Actualiteiten, adviezen van de Gezondheidsraad, berichten in de media e.d. worden op deze manier onder je aandacht gebracht. In RVP Nieuws lees je informatie die direct voor de uitvoering van het RVP van belang is.


Colofon

Redactie
E-mail: rvpcommunicatie@rivm.nl
rijksvaccinatieprogramma.nl/

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.