Jaargang 14, Nummer 10 / 3 november 2017
RVP Nieuws
Jaargang 14, Nummer 10 / 3 november 2017
voor professionals die het Rijksvaccinatieprogramma uitvoerenLekkende Infanrix hexa-spuiten
De afgelopen tijd ontving het RIVM een toenemend aantal klachten over lekkage van, met name, het vaccin Infanrix hexa. Dit gebeurt vooral bij het klaarmaken van het vaccin en soms bij het inspuiten. In RVP Nieuws 4 van 23 mei 2017 bent u hierover al geïnformeerd. De oorzaak van het probleem is dat de naald niet altijd goed aansluit op de spuit. De steriliteit van het vaccin komt niet in gevaar. Wij vinden het erg vervelend dat de JGZ-organisatie hier last van heeft. Het is helaas niet mogelijk om vooraf al een lekkende spuit te identificeren.

Wij adviseren u extra aandacht te besteden aan het bevestigen van de naald op de spuit om lekkage zoveel mogelijk te voorkomen.
* Plaats de naald op de spuitkop en maak aan het eind een (kwartslag) draaiende beweging totdat u weerstand voelt.
* Maak bij het verwijderen van de naald een draaiende beweging tegen de klok in.

Als er door lekkage minder dan 90% van het vaccin is toegediend dan moet er opnieuw gevaccineerd worden.

Het RIVM-DVP-regiokantoor heeft de JGZ-organisaties informatie gestuurd over wat u moet doen bij een specifieke klacht over een lekkende Infanrix hexa-spuit en in alle overige productklachten. Het is belangrijk de beschreven procedures te volgen, zodat extra vaccinverlies door uw organisatie wordt voorkomen en het RIVM u mogelijk financieel tegemoet kan komen voor wat betreft de lekkende spuiten. U vindt deze informatie op www.rvp.nl.

Het RIVM inventariseert alle klachten en is in gesprek met GlaxoSmithKline (GSK) over een oplossing. Naar verwachting komt er eind 2018 een verbeterde spuit.


Colofon

Redactie
E-mail: rvpcommunicatie@rivm.nl
rijksvaccinatieprogramma.nl/

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.