Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Nieuwsbrief Volksgezondheid en zorg

Hieronder treft u de meest recente nieuwsbrief aan.
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich hier ooit zelf voor heeft aangemeld. Mocht u uw gegevens willen wijzigen, afmelden of het nieuwsbrievenarchief bezoeken, dan kunt u dat doen via de knop 'wijzigen' onderaan deze nieuwsbrief.


26 juni 2018

VTV-2018: Een gezond vooruitzicht
Het gaat goed met onze volksgezondheid. We worden steeds ouder, en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Toch staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven.
Lees meer
VTV-2018 Aanbieding
Op 19 juni heeft Annemiek van Bolhuis de VTV-2018 aangeboden aan Staatssecretaris Paul Blokhuis.
De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) verschijnt elke vier jaar, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee draagt het RIVM bij aan het volksgezondheidsbeleid in Nederland.
Lees meer
Congres VTV-2018 | 21-06-2018
Op donderdag 21 juni vond het congres 'VTV-2018: Een gezond vooruitzicht' plaats in TivoliVredenburg in Utrecht. Ruim 350 beleidsmakers, professionals en andere geïnteresseerden waren hierbij aanwezig.
Lees meer
VTV-2018 | Synthese
Het aantal ouderen neemt toe, hierdoor stijgt het aantal mensen met chronische aandoeningen en sociale problemen zoals eenzaamheid. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze volksgezondheid, zoals een toenemende mentale druk op jongeren. De Synthese vat de belangrijkste bevindingen van de VTV-2018 samen.
Lees meer
VTV-2018 | Handelingsopties
In de VTV-2018 zijn handelingsopties beschreven voor drie opgaven die burgers en professionals en studenten in het volksgezondheidsdomein heel urgent vinden. Dit zijn 'Ziektelast door hart-en vaatziekten', 'Zelfstandig wonende ouderen' en 'Mentale druk op jongeren en jongvolwassenen'.
Lees meer
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. U kunt onder 'Lees meer' het Privacy Statement van het RIVM inzien.

U kunt zich ook abonneren op andere interessante nieuwsbrieven van het RIVM zoals: Nieuwsbrief Gezond Leven; Nieuwsbrief Voeding; Nieuwsbrief Seksuele Gezondheid en/of het RIVM magazine. Dit kan via https://abonneren.rivm.nl/. Hier vindt u het totaal overzicht van alle nieuwsbrieven en magazines van het RIVM.

Indien U de Nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich afmelden, via de link onderaan deze Nieuwsbrief.
Lees meer