Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Nieuwsbrief Volksgezondheid en zorg

Hieronder treft u de meest recente nieuwsbrief aan.
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich hier ooit zelf voor heeft aangemeld. Mocht u uw gegevens willen wijzigen, afmelden of het nieuwsbrievenarchief bezoeken, dan kunt u dat doen via de knop 'wijzigen' onderaan deze nieuwsbrief.


22 mei 2018

Themarapport dementie en dementiezorg: Meer ondersteuning nodig voor mantelzorger
Begeleiding door een casemanager is van groot belang voor veel mantelzorgers om de zorg thuis vol te houden. De casemanager is een vast aanspreekpunt voor de persoon met dementie en voor de mantelzorgers. Meer over de behoeften aan zorg én het zorgaanbod staat in het rapport "Naar een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg". Dit rapport van het NIVEL, Trimbos-instituut en RIVM geeft een overzicht van bestaande informatie over dementie en dementiezorg.
Lees meer
4.100 sterfgevallen aan beroepsziekten in 2015
Het RIVM schat dat 4.100 mensen door factoren op het werk zijn overleden in 2015. De meeste mensen, ruim 2.600, overleden aan werkgerelateerde kanker, bijna 800 mensen overleden aan hart- en vaatziekten opgelopen door het werk. De meeste sterfgevallen door beroepsziekten treden op na het pensioen. De sterfte door beroepsziekten is een schatting, omdat vaak moeilijk is vast te stellen of een arbeidsrisico heeft geleid tot sterfte. De schatting van de sterfte door beroepsziekten is gebaseerd op de CBS-Doodsoorzakenstatistiek en is exclusief arbeidsongevallen.
Lees meer
Grote regionale verschillen in gebruik antibiotica
In 2016 kregen in sommige gemeenten tweemaal zoveel mensen antibiotica als in andere gemeenten. Zo werd in de gemeente Koggenland in Noord-Holland aan nog geen 15% van de bevolking antibiotica verstrekt, in de gemeente Rucphen in Brabant was dit 30%.
Lees meer
In de leeftijdscategorie 20-24 jaar meeste rokers
In 2017 rookte gemiddeld 23,1% van de volwassen bevolking. De percentages verschillen per leeftijdscategorie. Van alle 20 tot en met 24-jarigen rookt 32,6%. In de groep 75-plussers rookt nog maar 8,6%. Met de leeftijd neemt het percentage rokers af.
Lees meer
Genen belangrijk in ontstaan ADHD
De oorzaken van ADHD zijn niet geheel bekend. Wel is duidelijk dat genetische factoren een belangrijke rol spelen in het ontstaan van ADHD, en dat ADHD gepaard gaat met veranderingen in de hersenen. Op de website VZinfo.nl is het onderdeel Oorzaken en Gevolgen geactualiseerd. Alle risicofactoren zijn overzichtelijk bij elkaar in een tabel gezet.
Lees meer
Zorggegevens: Uitstroomonderzoek zorgpersoneel: MoveForward
MoveForward is het vernieuwde uitstroomonderzoek dat Prismant aanbiedt aan zorgorganisaties. Zorgorganisaties die deelnemen aan MoveForward laten hun vertrekkende medewerkers een vragenlijst invullen met daarin onder andere vragen over de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomst op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker. Deze gegevens worden verwerkt in een interactief dashboard, waarin organisaties inzicht hebben in hun eigen resultaten en benchmarkgegevens.
Lees meer

Aan- en afmelden