20 maart 2018
Nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg
20 maart 2018
Hieronder treft u de meest recente nieuwsbrief aan.
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich hier ooit zelf voor heeft aangemeld. Mocht u uw gegevens willen wijzigen, afmelden of het nieuwsbrievenarchief bezoeken, dan kunt u dat doen via de knop 'wijzigen' onderaan deze nieuwsbrief.


Engelse versie Trendscenario VTV-2018
De Engelse versie van het Trendscenario van de Volkgezondheid Toekomst Verkenning 2018 is sinds kort te vinden op www.vtv2018.nl/en. Het Trendscenario laat zien hoe onze volksgezondheid er in 2040 uitziet als trends uit het verleden zich onveranderd voortzetten en er geen nieuw beleid wordt gevoerd. Ook de belangrijkste ontwikkelingen uit de themaverkenningen over Zorgvraag, Bredere determinanten en Technologie zijn nu in het Engels beschikbaar.
Lees meer
VTV-2018 op NCVGZ
ZonMw en RIVM organiseren een sessie over preventie op het Nationaal Congres Volksgezondheid. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van preventie en wat betekent dit voor u als onderzoeker, professional of bestuurder? Ook de nieuwste inzichten uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 komen langs. Komt u ook naar het NCVGZ op 10 april in Utrecht? Denk dan met ons mee over een nieuwe preventiekoers!
Lees meer
Nek- en rugklachten komen het meest voor
Nek- en rugklachten vormen de meest voorkomende aandoening in Nederland, op enige afstand gevolgd door artrose, diabetes mellitus en angststoornissen.
Lees meer
Eenzaamheid ontstaat vaak door combinatie van risicofactoren
Veel factoren kunnen leiden tot gevoelens van eenzaamheid. Een verandering in of het verlies van sociale contacten, activiteiten of werk spelen vaak een rol. Ook gezondheidsproblemen, kenmerken van de persoonlijkheid en verwachtingen van sociale contacten kunnen bijdragen aan eenzaamheid.
Lees meer
Vier procent van 65-plussers slachtoffer van psychisch geweld
Vier procent van de ouderen boven de 65 jaar heeft in 2016 te maken gehad met psychisch geweld in de thuissituatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD'en, CBS en RIVM. Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder, waaronder 220.000 ouderen boven de 65 jaar, namen in 2016 deel aan dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen. De landelijke en regionale cijfers zijn op www.volksgezondheidenzorg.nl terug te vinden.
Lees meer
Gezondheidseffecten van asbest nog steeds zichtbaar
De gezondheidseffecten van asbestblootstelling zijn 25 jaar na het verbod op het gebruik van asbest nog steeds zichtbaar: in 2016 kregen ruim 1.300 mensen een asbestziekte. Het RIVM heeft berekend dat tot 2050 in Nederland in totaal nog zo'n 15.800 personen gediagnosticeerd zullen worden met een asbestziekte en hieraan overlijden.
Lees meer
Samenwerken aan gezondheid in de wijk
Er is nu een handig werkboek beschikbaar over samenwerken aan gezondheid in de wijk. De Gezonde Wijkaanpak is daarbij het uitgangspunt. U vindt hierin per stap van deze wijkaanpak, de activiteiten, aandachtspunten en tips. Lokale professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk kunnen zo concrete stappen zetten om samen te werken en die samenwerking borgen in hun lokale praktijk.
Lees meer
Registratie StOET op Zorggegevens
Eind 2017 is de registratie van de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET) opgenomen in Zorggegevens. Het is een landelijke registratie opgezet van families waarin waarschijnlijk sprake is van een erfelijke vorm van kanker. Doel van deze registratie is de medische zorg voor mensen met waarschijnlijke of aangetoonde erfelijke kanker te verbeteren. Hiervoor worden gegevens over de aanwezigheid van kanker binnen families verzameld, gecontroleerd en geregistreerd.
Lees meer
Gebruik doping en sportvoedingssupplementen laag, maar niet zonder risico's
In Nederland gebruiken weinig mensen doping en sportvoedingssupplementen. In 2016 gaf 0,5 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan dat zij in het voorgaande jaar een prestatieverhogend middel hadden gebruikt. Het gebruik is echter niet zonder risico. Er zijn gezondheidsklachten gemeld zoals onrust, braken, duizeligheid, een hoge bloeddruk, maar ook ernstigere klachten als hartritmestoornissen.
Lees meer
Proefdiervrije veiligheidsbeoordeling van stoffen
'Agenda proefdiervrije innovaties in het regulatoire veld'. Dat is de titel van de agenda die moet leiden tot een proefdiervrije veiligheidsbeoordeling van stoffen. Het RIVM heeft deze agenda opgesteld in samenwerking met Nederlandse vertegenwoordigers van private partijen, maatschappelijke organisaties, beoordelende instanties, overheidsorganisaties en kennisinstellingen.
Lees meer

Colofon

Redactie
E-mail: info@volksgezondheidenzorg.info

Abonneren
Voor het online raadplegen van de nieuwsbrief klik hier. Om u aan te melden klik hier, om u af te melden klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.