Nummer 34 / december 2016
Nieuwsbrief AERIUS
Nummer 34 / december 2016
Deze AERIUS Nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. Met deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen bij AERIUS. Voor actuele informatie verwijzen we u graag naar de AERIUS-website.


Redactioneel
2016 was voor AERIUS een enerverend jaar: het beheer kwam in handen van het RIVM, we organiseerden een geslaagde gebruikersdag en we wonnen dankzij u, onze gebruiker, een prestigieuze prijs! In deze laatste nieuwsbrief van het jaar, in nieuwe vorm, leest u daar meer over. We wensen u mooie feestdagen en hopen u in 2017 opnieuw van dienst te kunnen zijn!
AERIUS wint Computable Award
Op 3 november heeft AERIUS de Computable Award gewonnen. Deze prijs bevestigt de gekozen aanpak voor ICT-ontwikkeling bij de overheid: Interactief, lerend, transparant en continue werken aan verbetering. open source-oplossingen, gebruik van open data én intensieve samenwerking met gebruikers blijven daarbij het uitgangspunt.

Naar nieuwsbericht
Website AERIUS vernieuwd
Op 5 december is de nieuwe AERIUS-website live gegaan. Heeft u de nieuwe site nog niet gezien? Kom dan snel kijken. Zowel de Nederlandse als Engelse site zijn onder handen genomen. Belangrijke wijzigingen zijn de vernieuwde vormgeving en de online weergave van de meldingen en aanvragen in AERIUS Register. Inhoudelijk is de website geactualiseerd. Met deze nieuwe frisse site hopen we u alle benodigde informatie over AERIUS snel en eenvoudig te kunnen bieden. Heeft u vragen of opmerkingen over de website, stuur deze dan naar aerius@rivm.nl

Naar aerius.nl
Succes AERIUS leidt tot nominatie Europese prijs
De Europese Commissie heeft AERIUS genomineerd voor de Sharing en Reuse award. Na de winst van de Computable Award is dit ook een internationale bevestiging van het succes van de AERIUS-aanpak. De prijs beoogt het delen van IT- oplossingen in de publieke sector te stimuleren. AERIUS is als open source- en open dataproject hiervan een goed voorbeeld. In maart 2017 maakt de Europese Commissie de winnaars bekend.

Naar nieuwsbericht
Verslag van de AERIUS Gebruikersdag op 3 november
Het AERIUS-team kijkt terug op een geslaagde dag met levendige discussies tussen gebruikers en AERIUS team. Met dank aan allen die daaraan input hebben geleverd.

Naar nieuwsbericht
Terugkoppeling input gebruikersdag
We koppelen in deze nieuwsbrief ook graag terug wat er concreet met de aangedragen punten is gedaan. Op de gebruikersdag in het voorjaar van 2017 komen we hier natuurlijk uitgebreider op terug.

Wat is er met de input gedaan
Terugblik op INI Conference in Melbourne
Mark Wilmot bezocht van 4-8 december de 7de international Nitrogen INitiative Conference in Melboune. Hij heeft de PAS en AERIUS toegelicht voor bijna 300 deelnemers. Ook heeft hij aanknopingspunten met deelnemers uit Duitsland, Denemarken en de Verenigde Staten verkend. Wordt vervolgd!

Nieuwbericht op aerius.nl
Agenda
In verband met de release van AERIUS Register 2016 zijn Register en de meldingenmodule van Calculator van maandag 23 januari tot en met woensdag 15 februari 2017 gesloten.

Colofon

Redactie
Redactie: AERIUS
E-mail: aerius@rivm.nl
aerius.nl

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.