Nummer 37 / juni 2017
Nieuwsbrief AERIUS
Nummer 37 / juni 2017
Deze AERIUS Nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. Met deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen bij AERIUS. Voor actuele informatie verwijzen we u graag naar de AERIUS-website.


Redactioneel
Er is sinds de vorige nieuwsbrief weer veel gebeurd. We kijken terug op een geslaagde AERIUS-gebruikersdag. U leest in deze nieuwsbrief het uitgebreide verslag. Ook trots zijn we op de animatie 'Van wens tot release' waarin het besluitvormingsproces wordt toegelicht. Verder aandacht voor de AERIUS-datasets die het RIVM als Open Data publiceert en voor de rol van de AERIUS-expertgroepen. De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. Voor nu wensen we u allemaal een mooie zomer!
Verslag AERIUS-gebruikersdag
Ruim 100 AERIUS-gebruikers namen op donderdag 11 mei actief deel aan het gevarieerde en interactieve programma van de gebruikersdag. De middag bood in compacte sessies gelegenheid om over veel verschillende thema's in gesprek te gaan. Lees er alles over in het uitgebreide verslag.
Animatie AERIUS Van wens tot release
Waar kunnen we met onze wens terecht en wie besluiten er over functionaliteiten in AERIUS? Deze vragen krijgt het AERIUS-team geregeld van gebruikers. Om dit proces inzichtelijk te maken heeft het RIVM een korte animatie gemaakt waarin het besluitvormingsproces eenvoudig en helder wordt toegelicht.
Naar nieuwsbericht
Direct naar animatie op Youtube
AERIUS en Open Data
Data die met publiek geld zijn bekostigd moeten ook publiekelijk toegankelijk zijn. Dat is het uitgangspunt van open data voor de overheid. Het RIVM publiceert op dit moment zes AERIUS-datasets als Web Feature Services (WFS). Deze worden ontsloten via het Nationaal Georegister.
Naar nieuwsbericht
Naar overzicht AERIUS datasets op website Nationaal Georegister
Expertgroepen AERIUS
Er zijn momenteeel drie Expertgroepen actief, te weten de Expertgroep Register, Expertgroep Monitor en Expertgroep Rekenmethoden AERIUS. Maar wat doen ze precies en wie nemen eraan deel? Lees er meer over op de AERIUS website.
Nieuwe functionaliteit Connect API
De pre-release van AERIUS Connect API 4 staat gepland voor 28 juni. Er is voor gebruikers van Connect gelegenheid de nieuwe functionaliteiten na de pre-release te testen. Uw bevindingen kunt u doorgeven aan het PAS Bureau. De releasenotes zullen op de AERIUS-website worden gepubliceerd.
Regulier onderhoud
Op de eerste donderdag van de maand vind regulier serveronderhoud plaats. AERIUS is dan niet bereikbaar tussen 18.00 en 22.00 uur.
Eerstvolgende data zijn:
6 juli
3 augustus
7 september

Colofon

Redactie
Redactie: AERIUS
E-mail: aerius@rivm.nl
aerius.nl

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.