Nummer 35 / maart 2017
Nieuwsbrief AERIUS
Nummer 35 / maart 2017
Deze AERIUS Nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar. Met deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen bij AERIUS. Voor actuele informatie verwijzen we u graag naar de AERIUS-website.


Redactioneel
AERIUS timmert ook in 2017 verder aan de weg. En we houden u daarvan graag op de hoogte. Deze keer o.a. aandacht voor de publicatie over PAS en AERIUS in het Journal for Nature Conservation en de Sharing and Reuse Award van de Europese Commissie; AERIUS zit bij de laatste 4 kanshebbers.
Uitkomst gebruikersacceptatietest
AERIUS-gebruikers hebben op 7 februari de nieuwe functionaliteiten van AERIUS Calculator getest. De gebruikersacceptatietest (GAT) is bedoeld om nieuwe of gewijzigde functionaliteit te laten beoordelen: doet het wat het zou moeten doen? 'Ja', was de conclusie na afloop. 'Er is geen reden om niet akkoord te gaan'.
Naar nieuwsbericht

Ook Rijkswaterstaat heeft voor specfieke functionaliteiten een gebruikersacceptatietest uitgevoerd. 'Nu het vaarwegtype handmatig aangepast kan worden en als rekeninstelling de afstandsgrenswaarde kan worden gekozen, sluit Calculator beter aan bij onze uitvoeringspraktijk'
Naar nieuwsbericht
Publicatie over aanpak PAS in Journal for Nature Conservation
Het JNC publiceerde recent een artikel waarin de totstandkoming van de PAS wordt beschreven. Hieruit blijkt dat er met de PAS voor een grondige benadering van het stikstofprobleem is gekozen, waarbij ecologische en economische belangen in evenwicht worden gehouden. De eerste resultaten van de PAS zijn recent in de Monitoringsrapportage gepubliceerd.
Naar nieuwsbericht
Eerste PAS-monitoringsrapportage Stikstof
Met de PAS-stikstofmonitoring van het RIVM worden de resultaten van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) nauwkeurig gevolgd. Deze monitor geeft onder meer inzicht in de trends van de stikstofemissie- en depositie en de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte. Het blijkt dat de berekende stikstofdepositie nu en in de toekomst daalt, ook als er rekening wordt gehouden met economische groei.
Naar RIVM-rapport
AERIUS bij laatste 4 voor Europese prijs
AERIUS hoort bij de laatste 4 kanshebbers op de 'Sharing and Reuse Award'. Met de award wil de Europese Commissie het hergebruik van succesvolle ICT-oplossingen in de publieke sector stimuleren. De prijs zal op 29 maart in Lissabon worden uitgereikt.
Naar nieuwsbericht
Save the Date 11 mei AERIUS Gebruikersdag
U bent van harte uitgenodigd voor de AERIUS Gebruikersdag op donderdag 11 mei aanstaande. Aan het programma wordt gewerkt. Uw suggesties zijn welkom.


Colofon

Redactie
Redactie: AERIUS
E-mail: aerius@rivm.nl
aerius.nl

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.