A

 • Acariasis

  Acariasis is een huidaandoening veroorzaakt door dierlijke mijten.

 • Adenovirusinfecties

  Adenovirusinfecties worden veroorzaakt door verschillende typen adenovirussen. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Adenovirusinfecties kunnen verschillende symptomen veroorzaken, voornamelijk bij jonge kinderen.

 • AERIUS

  De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan de stikstofproblematiek. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en creëert tegelijk ruimte voor noodzakelijke economische ontwikkeling.

 • Agenda

  Agenda

 • Ammoniak

  Ammoniak is een kleurloos gas met een sterk prikkelende geur. In hoge concentraties is het gas giftig voor mensen, dieren en planten. Ammoniak wordt gebruikt als koelmiddel in (grotere) koelinstallaties. Ammoniak lost goed op in water en vormt dan ammonia. In verdunde vorm is ammonia bekend als schoonmaakmiddel. Ammoniak wordt in grote hoeveelheden overal ter wereld geproduceerd. Een molecuul ammoniak bestaat uit drie atomen waterstof en één atoom stikstof en wordt aangeduid met de formule NH3.

 • Anaplasmose

  Anaplasmose en ehrlichiose worden veroorzaakt door de bacteriën Anaplasma en Ehrlichia. Deze beide bacteriesoorten lijken sterk op elkaar en worden overgebracht door teken.

 • Antibioticaresistentie

  Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden. Om weer te herstellen is soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden. We noemen dat resistentie. Hoe vaker je antibiotica gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen.

 • Antrax

  Miltvuur of antrax wordt veroorzaakt door de miltvuurbacterie: Bacillus anthracis. De ziekte is bij mensen en dieren al heel lang bekend: het was een van de tien plagen van Egypte in de tijd van Mozes.

 • Arbeidsveiligheid 21 februari 2018

  Gaat over arbeidsveiligheid, veilig werken, veiligheid op het werk, arbeidsongevallen

 • Arbovirussen

  Virussen, overgebracht door geleedpotigen (arthropods) vallen binnen de groep Arbovirussen, ofwel 'arthropod borne virusses'. De belangrijkste vectoren zijn muggen, teken en zandvliegen. Een aantal van deze virussen kunnen virale hemorragische koorts of virale meningitis/encephalitis veroorzaken.

 • Asbest

  Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Asbest is alleen schadelijk als je losse vezels inademt. Hoe schadelijk hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die je tijdens je leven inademt. Hoe meer asbestvezels je gedurende je leven inademt, hoe groter de kans op het krijgen van kanker door asbest.

 • Ascaridose

  Ascaridose is een spoelworm die bij varkens voorkomt, maar ook de mens kan besmetten.

 • Asielzoekers en infectieziekterisico

  Asielzoekers worden in Nederland opgevangen in verschillende opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze pagina geeft informatie over de risico’s van infectieziekten bij het opvangen van asielzoekers voor het algemeen publiek en voor vrijwilligers die betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers.

 • Asplenie: Preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie
 • Atlas Leefomgeving
 • Atlas Nationale Energie

  De Nationale Energie Atlas, de NEA, is het platform voor informatie over energie in Nederland.

 • Atlas Natuurlijk Kapitaal

  De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) hét platform voor kennis en discussie over natuurlijk kapitaal!

 • Aviaire Influenza

  Aviaire influenza, ook wel vogelgriep of vogelpest genoemd, wordt veroorzaakt door griepvirussen. Vogelgriep is zeer besmettelijk voor onder andere pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels. Wereldwijd komen er verschillende vogelgriepvirussen voor.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu