Antibioticaresistentie in de zorg

Zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, zijn risicovolle plaatsen voor het ontstaan en verspreiden van resistente bacteriën. Daarom gelden strenge regels voor het gebruik van antibiotica en verzorging van patiënten. De overheid en de zorgsector stellen zich de komende jaren extra doelen om antibioticaresistentie verder tegen te gaan.

Antibiotica in zorginstellingen

In zorginstellingen krijgen veel patiënten antibiotica, waardoor hier meer resistente bacteriën voorkomen. En deze bacteriën kunnen zich bij de verzorging van patiënten makkelijk verspreiden. Daarom is goede hygiëne bij de verzorging extreem belangrijk. Het kan infecties voorkomen waardoor artsen minder antibiotica hoeven voor te schrijven. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan een infectie met een resistente bacterie ernstige gevolgen hebben.

Richtlijnen

In de zorg gelden de volgende richtlijnen:
•    Antibiotica mogen alleen worden voorgeschreven door een arts.
•    Artsen moeten richtlijnen volgen bij het voorschrijven van antibiotica.
•    Personeel in een zorginstelling gebruikt strikte richtlijnen voor hygiëne. Dit voorkomt dat resistente bacteriën van de ene naar de andere patiënt gaan.
•    Heeft een patiënt een infectie met een resistente bacterie in een ziekenhuis of verpleeghuis? Dan wordt hij apart verzorgd. Het verplegend personeel neemt strikte hygiënemaatregelen.

Verzamelen gegevens (surveillance onderzoeken)

Het RIVM heeft een aantal activiteiten (surveillance onderzoeken) waarmee het antibioticagebruik en het aantal infecties met resistente bacteriën in kaart worden gebracht.  Het gaat om gegevens van onder andere ziekenhuizen en verpleeghuizen. Aan de hand van deze data is te zien hoeveel antibiotica er wordt gebruikt, welke bacteriën waar voorkomen, of ze in aantallen toe- of afnemen en of er nieuwe bij komen. 'In 2018 start RIVM een landelijk onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen.

Home / Onderwerpen / A / Antibioticaresistentie / Antibioticaresistentie in de zorg

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu