Overzicht surveillance onderzoeken

Het RIVM heeft een aantal activiteiten waarmee het antibioticagebruik en het aantal infecties met resistente bacteriën in kaart worden gebracht.

 • Surveillance van resistentie binnen ISIS-AR (RIVM en NVvM)
  Binnen ISIS-AR wordt samen met verschillende partners gekeken hoe vaak  zowel gewone als bijzonder resistente micro-organismen voorkomen.
  Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem Antibiotica Resistentie
   
 • Surveillance van antibioticumgebruik
  Het RIVM onderzoekt op verschillende manieren het antibioticagebruik zowel binnen als buiten zorginstellingen. De gegevens worden jaarlijks gepubliceerd in Nethmap.
 • NETHMAP MARAN 2016
 • Surveillance van zorggerelateerde infecties
  Door hun kwetsbare populatie komen infecties met resistente bacteriën in ziekenhuizen en verpleeghuizen regelmatig voor. Deze zorggerelateerde infecties brengt het RIVM in kaart via
  PREZIES (ziekenhuizen)
  SNIV (verpleeghuizen)
 •  
 • Surveillance antibioticumresistentie en gebruik in de veehouderij
 • Het RIVM verzamelt gegevens over zoönotische bacteriën vanuit de humane surveillance. Hiermee levert het jaarlijks een bijdrage aan de MARAN rapportage.
  NETHMAP MARAN 2012
   
 • Signalering uitbraken binnen zorginstellingen
  Om de signalering van uitbraken van zorginfecties, de beoordeling van incidenten en ondersteuning van bestrijding te coördineren is het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR) opgericht.
  Steunpunt bacteriële ziekenhuisinfecties van start

 

 

 

Home / Onderwerpen / A / Antibioticaresistentie / Overzicht surveillance onderzoeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu