Antibioticaresistentie algemeen

Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden. Om weer beter te worden zijn soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden (resistent). En dan werken de antibiotica niet meer. We noemen dat antibioticaresistentie.

Antibiotica

Antibiotica zijn geneesmiddelen. Ze worden gebruikt wanneer je een infectie hebt door een bacterie. Maar als je antibiotica vaak gebruikt, dan kunnen bacteriën er ongevoelig voor worden. De antibiotica kunnen hun werk dan niet meer doen en het wordt moeilijker om weer beter te worden. Daarom is het belangrijk dat artsen alleen antibiotica voorschrijven als dat echt nodig is. En dat patiënten antibiotica op de juiste manier gebruiken. Bekijk ook het filmpje Hoe ontstaat antibioticaresistentie?

Resistentie in Nederland

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Vergeleken met andere landen valt het in Nederland nog mee. Dat komt, omdat er in Nederland minder antibiotica wordt gebruikt. Je kunt in ons land alleen antibiotica krijgen als een arts dit voorschrijft. Daarnaast letten ziekenhuizen en verpleeghuizen goed op. Als iemand in een ziekenhuis een infectie heeft met een  bacterie die ongevoelig is voor antibiotica, dan wordt deze patiënt apart verzorgd. En het verplegend personeel neemt dan strikte hygiënemaatregelen. Zo wordt voorkomen dat andere mensen ziek worden van deze bacterie. 

Besmetting

Mensen kunnen op verschillende manieren worden besmet met een resistente bacterie.  Bijvoorbeeld door opname in een verpleeghuis, een ziekenhuis in het buitenland, of door contact met (boerderij)dieren. Vaak gebeurt het zonder dat je het merkt. Is iemand besmet, dan is het belangrijk dat snel te weten en ervoor te zorgen dat deze resistente bacteriën zich niet verder verspreiden. Vooral voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en zieken, kan dit problemen veroorzaken. Verspreiding kan worden voorkomen door goede hygiëne toe te passen, zoals handen wassen. Bekijk ook de animatie Hoe voorkom je verspreiding van resistente bacteriën?

Meer informatie

Ga voor meer informatie over antibiotica en antibioticaresistentie naar de pagina 'vragen en antwoorden over antibioticaresistentie'. Hier zijn ook vragen en antwoorden over bacteriofagen te vinden.

 

 

Hoe ontstaat antibioticaresistentie

Hoe voorkom je verspreiding van resistente bacteriën?

Home / Onderwerpen / A / Antibioticaresistentie / Antibioticaresistentie algemeen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu