B

 • Baarmoederhalskanker

  Jaarlijks krijgen ongeveer 600 vrouwen in Nederland baarmoederhalskanker. Ongeveer 200 vrouwen per jaar overlijden aan deze ziekte. Zonder behandeling is de ziekte dodelijk.

 • Babesiosis

  Babesiosis, veroorzaakt door de protozo Babesia, komt wereldwijd voor gerelateerd aan gebieden waar de vector, de teek van de familie Ixodidae, actief is. Babesia is verwant aan de malariaparasiet (Plasmodium-soorten) en kan hiermee zowel morfologisch als op basis van de klinische verschijnselen verward worden.

 • Bacteriofagen

  Bacteriofagen zijn hele kleine virussen die bacteriën kunnen doden. Ze komen overal voor waar bacteriën zijn, zoals op onze huid en in ons darmstelsel. Net als antibiotica zouden ze kunnen worden ingezet om infecties te behandelen bij mensen. Maar het is een ingewikkeld proces.

 • Bartonella henselae-infectie

  Kattenkrabziekte, ook wel Bartonella henselae-infectie genoemd, wordt veroorzaakt door een bacterie: Bartonella henselae. Mensen kunnen besmet worden met B. henselae via een krab of een beet van een kat.

 • Baylisascaris procyonis

  Baylisascaris procyonis is een worm die leeft in wasberen. Deze parasiet is mogelijk ziekmakend voor mensen. Het RIVM doet onderzoek naar de risico's voor mensen. De wasbeer komt van nature niet in Nederland voor. Naar schatting worden er enkele honderden als huisdier gehouden.

 • Bedwantsen

  Bedwantsen zijn hele kleine insecten die leven van bloed van mens en dier. Favoriete plek in huis: in en rond het bed. Door bijtwondjes ontstaan bultjes op de huid.

 • Benefit-risk beoordeling van voeding

  Voedsel kan naast gunstige effecten ook ongunstige effecten op de gezondheid hebben. Het RIVM werkt aan methoden om deze voordelen en risico’s van voedingsmiddelen of specifieke voedingsstoffen af te wegen en samen te vatten in een gemeenschappelijke gezondheidsmaat.

 • Bestrijdingsmiddelen

  Het RIVM levert kennis die nodig is om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen, zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden. Daarnaast is het RIVM op Europees en mondiaal niveau invloedrijk bij het ontwikkelen van methoden en modellen die worden gebruikt voor toelating van bestrijdingsmiddelen tot de markt.

 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom nodigen we deze vrouwen uit voor een bevolkingsonderzoek. Zij krijgen elke 5 jaar een uitnodiging om zich gratis te laten onderzoeken. Op deze website leest u meer over het onderzoek.

 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: professionals

  Informatie voor partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker

  Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Op deze website leest u meer over het onderzoek.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker: professionals

  Dit gedeelte van de website bevat belangrijke informatie voor partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker.

 • Bevolkingsonderzoek darmkanker

  Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Meedoen is gratis en vrijwillig. U beslist zelf of u wel of niet meedoet.

 • Bevolkingsonderzoek darmkanker: professionals

  Belangrijke informatie voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het bevolkingsonderzoek heeft tot doel zo veel mogelijk sterfgevallen als gevolg van darmkanker te voorkomen.

 • Bevolkingsonderzoek FH

  Dit onderwerp informeert professionals over de opsporing van Familiaire Hypercholesterolemie (FH): een erfelijke vorm van hoog cholesterol.

 • Bevolkingsonderzoeken en screeningen

  Bevolkingsonderzoeken en screeningen maken het mogelijk om ziektes in een vroeg stadium te ontdekken of zelfs te voorkomen.

 • Bijsluiters vaccins

  Elk vaccin heeft een specifieke bijsluiter met informatie over doel, gebruik, samenstelling, dosering en mogelijke bijwerkingen van het product. De bijsluiter is wettelijk verplicht en wordt streng gecontroleerd, in Nederland door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Pas als de tekst volledig en helder is, en gestaafd wordt met wetenschappelijk onderzoek, mag een bijsluiter gedrukt en verspreid worden.

 • Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

  Micro-organismen die resistent zijn tegen de eerstekeuze-antibiotica of tegen meerdere groepen antibiotica noemen we bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

 • Binnenmilieu

  Het verbeteren van het binnenmilieu van woningen, scholen en kindercentra is een van de speerpunten uit de Nationale aanpak Milieu en Gezondheid van de overheid.

 • Biotechnologie
 • Bisfenol A (BPA)

  Bisfenol A (BPA) is een chemische stof die in veel producten voorkomt. BPA wordt gebruikt in plastics die worden toegepast in bijvoorbeeld bouwmaterialen, elektronica, plastic flessen, (voedsel)verpakkingsmateriaal, implantaten, infuusapparatuur en speelgoed. Daarnaast wordt BPA onder meer gebruikt als basis voor epoxy-verven en -lijmen, in bepaalde tandheelkundige materialen, in inkt en in thermisch papier waaronder kassabonnen.

 • Blaasontsteking

  Een blaasontsteking is een infectie van de blaas. Klachten bij blaasontsteking zijn: vaker aandrang voelen om te plassen, branderig gevoel na het plassen, troebele urine die anders ruikt en in sommige gevallen bloed in de urine.

 • Bloedonderzoek zwangeren

  Bent u zwanger? Dan zal de verloskundige of gynaecoloog bij uw eerste bezoek wat bloed bij u laten afnemen. Het laboratorium onderzoekt uw bloed op drie infectieziekten: hepatitis B, syfilis en hiv. Het laboratorium bepaalt ook de bloedgroepen ABO, Rhesus D, Rhesus c en onderzoekt of u antistoffen tegen bloedgroepen heeft.

 • Bodem en water

  Klimaatverandering, verontreinigende stoffen in de bodem en het tekort aan grondstoffen stellen hoge eisen aan het beheer van ons bodem- en watersysteem. De Nederlandse bodem wordt steeds intensiever benut, boven en onder de grond. Het RIVM ondersteunt overheden bij het maken van integraal en toekomstbestendig beleid om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

 • Bodemsanering

  De Nederlandse bodem is op ongeveer 250.000 locaties (mogelijk) ernstig verontreinigd. Bodemverontreiniging wordt beschouwd als ernstig als de interventiewaarden zijn overschreden.

 • Bof

  Bof (parotitis epidemica) wordt veroorzaakt door het bofvirus. Het is een besmettelijke ziekte, die gekenmerkt wordt door een ontsteking van de speekselklier bij het oor. Mensen kunnen elkaar besmetten door hoesten en niezen. Nadat bofvaccinatie in 1987 werd opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, nam het voorkomen van de ziekte in Nederland sterk af.

 • Botulisme

  Botulisme is een ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door de gifstoffen (toxines) van een bacterie, Clostridium botulinum. Bij mensen in Nederland is botulisme zeer zeldzaam.

 • Brucellose

  De bacterie Brucella is de veroorzaker van brucellose (maltakoorts, ziekte van Bang) en wordt door dieren overgebracht op de mens. Brucella komt voor bij verschillende zoogdieren als schapen, geiten, varkens, runderen en honden.

 • Bureau Biosecurity
 • Medische post tijdens het weekend 29 november 2013

  Door een wijziging in de Postwet wordt vanaf 1 januari 2014 op zondagavond geen post meer opgehaald en niet meer bezorgd op maandag. Voor PostNL blijft de verplichting bestaan voor een 6-daagse collectie en bezorging van spoedeisende medische post en rouwpost.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu