Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker professionals

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is vernieuwd en wordt dit jaar gefaseerd ingevoerd in Nederland. De belangrijkste verandering is dat het uitstrijkje wordt getest op de aanwezigheid van het hoog-risicotype van het humaan papillomavirus (hrHPV). Als hrHPV gevonden wordt, dan wordt hetzelfde uitstrijkje ook direct beoordeeld op cytologische afwijkingen.

Vrouwen in gesprek

 Bekijk hier het bevolkingsonderzoek in het kort.

  • Het onderzoek is voor vrouwen van 30 tot en met 60 jaar.
  • Vrouwen van 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 jaar ontvangen dit jaar een uitnodiging om zich gratis te laten onderzoeken.
  • Een vrouw beslist zelf of zij meedoet met het bevolkingsonderzoek.
  • Afhankelijk van de uitslag ontvangen zij na 5 of 10 jaar weer een uitnodiging.
  • Jaarlijks worden 750.000 vrouwen uitgenodigd.
  • Vrouwen kunnen deelnemen door het maken van een uitstrijkje bij de huisarts of door gebruik te maken van een zelfafnameset.

Uitgangspunten en uitvoeringskader

Het bevolkingsonderzoek moet voldoen aan publieke waarden op het gebied van kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Alle betrokken professionals spelen hierbij een belangrijke rol. Dit staat uitgebreid beschreven in het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker en het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.

campagnefoto
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu