Fabel 10: Het onderzoek is gevaarlijk omdat er röntgenstraling wordt gebruikt.

Per onderzoek wordt een vrouw blootgesteld aan 0,6 mSv straling (afhankelijk van de dikte van de borst) (27, 41, 42). Deze hoeveelheid ligt ruim onder de Europese norm (44) en brengt slechts een zeer klein risico voor de gezondheid met zich mee (44, 45).

Ter vergelijking, in Nederland worden we gemiddeld ieder jaar blootgesteld aan ongeveer 2,6 mSv straling uit onze omgeving (43). Een Nederlands onderzoek heeft berekend dat tweejaarlijks screenen van vrouwen van 50 tot 74 jaar ongeveer twee (1.6) dodelijke borsttumoren per 100.000 vrouwen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar veroorzaakt (45). Daarmee veroorzaakt het bevolkingsonderzoek, waaraan ieder jaar 1 miljoen vrouwen deelnemen, in de leeftijdscategorie 50 tot 75 jaar één dodelijke borsttumor per jaar voor iedere 850 sterfgevallen die worden voorkomen (45).

Zie ook: Bevolkingsonderzoek borstkanker en straling

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst:

27. IKNL. Landelijke Richtlijn Mammacarcinoom. 2012.
41. International Commission on Radiological Protection. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection -  ICRP Publication 103 Ann. ICRP 37 (2-4). 2007.
42. Zoetelief J, Veldkamp WJ, Thijssen MA, Jansen JT. Glandularity and mean glandular dose determined for individual women at four regional breast cancer screening units in the Netherlands. Phys Med Biol. 2006;51(7):1807-17.
43. Eleveld H. Ionising radiation exposure in the Netherlands. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2003  Contract No.: 86102002/2003.
44. Perry N, Broeders MJM, de Wolf C, Törnberg S, Holland R, von Karsa L. European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis In: Communities LOfOPotE, editor. 4th Edition ed2006.
45. de Gelder R, Draisma G, Heijnsdijk EA, de Koning HJ. Population-based mammography screening below age 50: balancing radiation-induced vs prevented breast cancer deaths. Br J Cancer. 2011;104(7):1214-20.

Home / Onderwerpen / B / Bevolkingsonderzoek borstkanker / Feiten en Fabels over bevolkingsonderzoek borstkanker / Fabel 10: Het onderzoek is gevaarlijk omdat er röntgenstraling wordt gebruikt.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu