Fabel 7: De overheid wil het bevolkingsonderzoek borstkanker niet aanbieden aan vrouwen onder de 50 jaar, omdat dit te duur is.

Meerdere redenen spelen een rol bij de afweging om het bevolkingsonderzoek borstkanker aan te bieden aan vrouwen vanaf 50 jaar.

De volgende factoren spelen een rol:

  • De incidentie van borstkanker onder de 50 jaar is lager: 77% van de nieuwe borsttumoren wordt gevonden in de groep boven 50 jaar (47). Vrouwen in de leeftijdscategorie tussen 40 en 50 jaar hebben ongeveer 2 keer minder kans op borstkanker dan vrouwen boven de 50 jaar (Fig. 1; (21, 47)).
  • De screeningsmethode met mammografie is minder geschikt voor jongere vrouwen, omdat zij meer klier- en bindweefsel in hun borsten hebben. Hierdoor is een tumor lastiger te zien op de foto’s (30-32).
  • Recent onderzoek laat zien dat straling voor vrouwen onder de 40 jaar waarschijnlijk een extra risico met zich mee brengt (45).
  • Vrouwen onder de 50 jaar met een verhoogd risico op borstkanker, bijvoorbeeld vrouwen met erfelijke aanleg voor borstkanker, worden al zeer regelmatig gescreend.

De overheid baseert haar beleid op doelmatigheid en effectiviteit. Er is altijd een zorgvuldige afweging nodig tussen de voor- en nadelen van screening, voordat er een daadwerkelijke omzetting kan plaatsvinden naar een nieuwe inrichting van het bevolkingsonderzoek. De Gezondheidsraad heeft minister van VWS geadviseerd de huidige leeftijdsgrenzen te handhaven. Op langere termijn is het bevolkingsonderzoek mogelijk efficiënter in te richten door niet meer alle vrouwen eenzelfde screening te laten ondergaan maar een verschillend aanbod te doen naar geschat risico op borstkanker (5).

borstkanker incidentie per leeftijdscategorie

Fig. 1 Borstkanker incidentie in Nederland in 1990, 2000 en 2010 per leeftijdscategorie (5 jaar). De huidige screeningspopulatie aangegeven tussen de zwarte lijnen (50-74 jaar) (21).

Terug naar Feiten en Fabels


Literatuurlijst:

5. VWS. Adviesaanvraag bevolkingsonderzoek borstkanker. 2012.
21. Integraal Kankercentrum Nederland. Incidentie borstkanker 2011 [1-5-2013]. Available from: http://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/incidentie_borstkanker/img52a05246bbf49.
30. Boyd NF, Guo H, Martin LJ, Sun L, Stone J, Fishell E, et al. Mammographic density and the risk and detection of breast cancer. N Engl J Med. 2007;356(3):227-36.
31. Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: aanvullende MRI screening bij vrouwen met hoge borstdensiteit. 2011.
32. Schreer I. Dense Breast Tissue as an Important Risk Factor for Breast Cancer and Implications for Early Detection. Breast Care (Basel). 2009;4(2):89-92.
45. de Gelder R, Draisma G, Heijnsdijk EA, de Koning HJ. Population-based mammography screening below age 50: balancing radiation-induced vs prevented breast cancer deaths. Br J Cancer. 2011;104(7):1214-20.
47. Gommer AM. Borstkanker: incidentie, prevalentie en sterfte naar leeftijd en geslacht 2009 [1-5-2013]. Available from: http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/kanker/borstkanker/cijfers-longkanker-prevalentie-incidentie-en-sterfte-uit-de-vtv-2010-kopie-kopie/.

Home / Onderwerpen / B / Bevolkingsonderzoek borstkanker / Feiten en Fabels over bevolkingsonderzoek borstkanker / Fabel 7: De overheid wil het bevolkingsonderzoek borstkanker niet aanbieden aan vrouwen onder de 50 jaar, omdat dit te duur is.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu