Biomarkers, predictiemodellen en borstdensiteit

Er zijn verschillende initiatieven om de mogelijkheden van risicostratificatie binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker te onderzoeken. Hieronder vindt u meer informatie over enkele van deze initiatieven: biomarkers, predictiemodellen en borstdensiteit.

Ontwikkelingen rond biomarkers en predictiemodellen voor borstkanker

Het RIVM-CvB houdt de ontwikkelingen op het gebied van (moleculaire) biomarkers en predictiemodellen in de gaten, omdat deze in de toekomst relevant kunnen zijn voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. De betekenis voor het bevolkingsonderzoek kan liggen in een mogelijke aanvulling op mammografie, of mogelijk in de toekomst een vervanging daarvan. Het RIVM heeft in 2012 een signalement over dit onderwerp opgesteld om de laatste stand van zaken in de wetenschap in beeld te brengen.

Biomarkers

Het signalement laat zien dat er de laatste jaren nieuwe biomedische technieken ontwikkeld zijn voor het vinden van biomarkers voor borstkanker. Sommige biomarkers kunnen gebruikt worden voor vroege detectie van borstkanker (tumormarkers), anderen vormen een indicatie van het risico op het krijgen van borstkanker (risicomarkers). De innovaties op dit gebied van tumor- en risicomarkers zitten echter nog in een relatief vroege onderzoeksfase. Om te bepalen of veelbelovende markers geschikt zijn voor gebruik in een screening setting is nog veel onderzoek nodig. Het zal minimaal 10 jaar duren voordat deze ontwikkelingen mogelijk betekenis krijgen voor het bevolkingsonderzoek.

Predictiemodellen

Daarnaast blijkt uit het signalement dat in de afgelopen decennia vele predictiemodellen voor borstkanker zijn ontwikkeld. Het ontwerpen en evalueren van predictiemodellen is nog steeds actueel. Predictiemodellen gebruiken een selectie van risicofactoren om het risico/de kans op het ontwikkelen van ziekte over een bepaalde periode te berekenen. Deze predictiemodellen zouden bij bewezen nut binnen 5 tot 10 jaar van betekenis kunnen zijn voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een classificatie van vrouwen met hoger en lager risico op borstkanker en daaraan gekoppeld een persoonlijker ‘uitnodigingsschema’ voor vrouwen, met kortere of langere tijdsintervallen. Uiteraard moeten voorafgaand aan implementatie van biomarkers of predictiemodellen in het bevolkingsonderzoek de praktische uitvoerbaarheid en de kosten(effectiviteit)  worden onderzocht.

Borstdensiteit

Naast moleculaire biomarkers zijn er ook veelbelovende biomarkers afkomstig uit beeldvormende technieken, zoals mammografie. Een voorbeeld hiervan is borstdensiteit. Een hoge dichtheid van het borstweefsel, is een risicofactor voor borstkanker. Vooral densiteit na de menopauze is van belang. Momenteel wordt door het Julius Centrum onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van een MRI-scan bij vrouwen met een zeer hoge borstdensiteit. Meer informatie over de DENSEstudie.

 

Borstfoto- bevolkingsonderzoek borstkanker

Home / Onderwerpen / B / Bevolkingsonderzoek borstkanker: professionals / Actuele ontwikkelingen / Biomarkers, predictiemodellen en borstdensiteit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu