Nieuwsarchief 2013

Nieuwsoverzicht bevolkingsonderzoek darmkanker 2013.

De nieuwsbrieven vindt u onder 'uitgaven' in de rechterkolom.


Elektronisch berichtenverkeer met ColonIS

In de pilotregio Zuid-West is het elektronisch berichtenverkeer van de 3 coloscopiecentra (Maasstad, Ikazia en ErasmusMC) naar ColonIS in gebruik genomen, evenals de berichten vanaf de afdelingen pathologie van het Maasstad en ErasmusMC naar ColonIS. Voor vrijwel alle andere pathologie laboratoria in Nederland die PA-diagnostiek na een verwijzing vanuit bevolkingsonderzoek gaan beoordelen staat de elektronische koppeling tussen PA-lab en ColonIS klaar voor gebruik in 2014. Ook in de coloscopiecentra wordt gewerkt aan het tot stand brengen van elektronisch berichtenverkeer tussen het IT-systeem voor de coloscopieregistratie en ColonIS. De coloscopiecentra die zich aangemeld hebben bij de screeningsorganisaties voor ondersteuning en test van deze IT koppeling ontvangen binnenkort een brief vanuit het RIVM. Coloscopiecentra met een werkend en goedgekeurd bericht zullen namelijk een tegemoetkoming krijgen in de te maken kosten. Coloscopiecentra die coloscopieën na een positieve verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek uitvoeren, zijn verplicht gestructureerde gegevens aan te leveren aan ColonIS. Dit kan via elektronisch berichtenverkeer of via gestructureerde gegevensvastlegging direct in het ColonIS webportaal. Voor meer informatie zie blauwdruk of via uw ICT contactpersoon van de regionale screeningsorganisatie.
Datum publicatie: 18 oktober 2013

Naar boven

Colonis genomineerd voor Spider Award

Het RIVM heeft ColonIS ingeschreven voor de Spider Award. De Spider Award wordt ieder jaar uitgereikt aan de initiatiefnemers van het meest vernieuwende en doelmatige ict-project in de zorg. Gisteren heeft Zorgvisie bekend gemaakt dat ColonIS behoort tot een van de drie genomineerden die in aanmerking kunnen komen voor de prijs. De Spider Award zal dit jaar worden uitgereikt op 31 oktober tijdens de HIMSS-conferentie in Amsterdam.
Datum publicatie: 2 oktober 2013

Naar boven

Vergunning start landelijk bevolkingsonderzoek

Op 19 september heeft minister Schippers van VWS de vijf screeningsorganisaties vergunning verleend voor het uitvoeren van het landelijk bevolkingsonderzoek. In de begeleidende brief complimenteert de minister alle betrokken partijen, waaronder de screeningsorganisaties, voor de tomeloze inzet. De inzet van MDL-artsen om tot kwaliteitsverbetering en –bewaking te komen wordt bijzonder gewaardeerd. De minister geeft verder aan dat de afstemming en consensus tussen de betrokken partijen en de goede monitoring het volste vertrouwen geven in de start van het nieuwe bevolkingsonderzoek. Het landelijk bevolkingsonderzoek start in januari 2014.
Datum publicatie: 30 september 2013

Naar boven

Pilot Zuid-West

Op 2 september is de pilot in de regio Zuid-West van start gegaan met het verzenden van de eerste bundel vooraankondigingen. De pilot is bedoeld om alle processen en werkafspraken die gemaakt zijn op kleine schaal te testen. De pilot levert verschillende verbeterpuntjes op, precies waar de pilot voor bedoeld is. Waar nodig en mogelijk worden deze al tijdens de pilotfase doorgevoerd, anders worden ze meegenomen voor de landelijke start in januari. Er is door veel partijen hard gewerkt om de pilot goed van start te kunnen laten gaan. Op 2 september heeft de screeningsorganisatie Zuid-West een feestelijke bijeenkomst georganiseerd om deze mijlpaal te vieren.
Datum publicatie: 30 september 2013

Naar boven

ColonIS is live

ColonIS is live! Deze mijlpaal vierden we bij de start van de pilot van het bevolkingsonderzoek darmkanker in de regio Zuid-West. In de weken voor 2 september hebben alle ketenpartners waaronder Minigrip, Star laboratorium en het Erasmus MC, het Havenziekenhuis, Ikazia en het Maasstad ziekenhuis met hun software leveranciers RVC en Olympus en Palga diverse testen uitgevoerd. Met volle overtuiging heeft de Stuurgroep een go live gegeven. En op 2 september rolden de eerste vooraankondigingen van de printer. Een week later kwamen de uitnodigingspakketten van de lopende band en deze landden voor het eerst op vrijdag 13 september op de mat bij zo’n 160 mensen. De eerste buis kwam al direct op zaterdag retour. Dag na dag druppelden de retourenveloppen binnen in het laboratorium en zo kon op vrijdag 20 september de eerste intake plaatsvinden. En deze week vinden de eerste coloscopieën plaats. En hoe deed ColonIS het dan? “Eigenlijk doet ColonIS precies wat we bedacht hadden, zegt Hans ’t Mannetje, verantwoordelijk voor de ICT bij screeningsorganisatie Zuid West. “Natuurlijk komen we kleine zaken tegen, maar het hele team bij ons en bij leverancier Topicus staat klaar om à la minuut te reageren. We leren veel, passen de software en/of het proces steeds aan om helemaal klaar te zijn voor de grote volumes van 2014. Ondertussen bouwen we verder aan nieuwe functionaliteit zoals kwaliteitsrapportages en het cliëntenportaal waar cliënten zelf hun screeningsdossier kunnen inzien en de afspraak verzetten.” Hans Mekenkamp, projectleider ColonIS: “Vanuit het ColonIS team volgen we de pilot op de voet en bereiden we de aansluiting van alle ziekenhuizen voor zodat we volledig elektronisch 2014 in kunnen gaan. Op de website staat weer een aangepaste versie van de blauwdruk waarin alle details staan om aan te sluiten op ColonIS. Binnenkort kunnen ziekenhuizen ook daadwerkelijk de koppelingen gaan testen om klaar te zijn voor 2014. Vanuit de screeningsorganisaties hebben we in kaart gebracht welke coloscopiecentra de komende maanden daadwerkelijk willen aansluiten. En dat zijn bijna alle centra in Nederland! Dit stemmen we af met de leveranciers die daarvoor veelal de software moeten upgraden en inrichten. Het is mooi om te kunnen melden dat alle pathologielabs technisch al zijn gekoppeld en wachten op het sein om in productie te kunnen gaan.
Datum publicatie: 30 september 2013

Naar boven

Film over bevolkingsonderzoek

Op de website over het bevolkingsonderzoek, staat voor publiek een film over het bevolkingsonderzoek darmkanker. In de film wordt uitgelegd hoe het bevolkingsonderzoek werkt en voor wie het bedoeld is. De film is één van de voorlichtingsmiddelen om de doelgroep te informeren over het bevolkingsonderzoek.
Datum publicatie: 30 september 2013

Naar boven

Voortgang toelatingen

In de afgelopen maanden hebben de TCMDL, RCMDL en RCP veel toelatingen van endoscopist, coloscopiecentra en PA-labs uitgevoerd. Ondertussen zijn 80 coloscopiecentra gevisiteerd en vrijwel alle PA-labs. Ruim 200 endoscopisten hebben de registratiemodule met 100 coloscopieën geaccordeerd gekregen en 100 endoscopisten hebben de praktijktoets afgelegd. De e-learning voor endoscopisten die in augustus beschikbaar kwam, is inmiddels door 60 endoscopisten afgerond.
Datum publicatie: 30 september 2013

Naar boven

Offerteverzoek monitoring en evaluatie gepubliceerd

Het RIVM zoekt voor drie tot vijf jaar een onafhankelijke, gezaghebbende partij die de landelijke monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker gaat uitvoeren.
Daarbij horen taken zoals datavalidatie, de landelijke monitor en de landelijke evaluatie. Het offerteverzoek hiervoor is inmiddels gepubliceerd op Negometrix en is een nationaal openbare procedure.

https://platform.negometrix.com/, nummer 9804.

Tijdlijn

Deadline van vragen stellen is 27 september (zie ook planning bij Negometrix). Deadline indienen offerte is 14 oktober 8:00 uur. De beste drie offertes worden uitgenodigd voor een presentatie op dinsdagochtend 12 november bij het RIVM. Gunning vindt plaats in de week van 18 november. Start opdracht is 1 december 2013.

De spelregel is dat de offerte en alle vragen over het offerteverzoek via Negometrix ingediend moeten worden en dus niet direct aan het RIVM. Vragen zullen via het systeem Negometrix zo snel mogelijk beantwoord worden. Elke inschrijver krijgt anoniem alle gestelde vragen en antwoorden te zien.
Datum publicatie: 17 september 2013

Naar boven

Start pilot bevolkingsonderzoek

Op 3 september ontvangen de eerste genodigden de vooraankondiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Daarmee is de pilot voor het landelijk bevolkingsonderzoek van start gegaan. Doel van deze pilot is alle processen, werkafspraken en IT-koppelingen in de praktijk te toetsen. Zo’n 2.500 deelnemers ontvangen tijdens de pilotfase een uitnodiging tot deelname. De pilot vindt plaats in de screeningsregio Zuid-West. Aan de pilot werken Bevolkingsonderzoek Zuid-West, het inpakcentrum Minigrip, Star Medisch Diagnostisch Centrum, het Maasstadziekenhuis, Ikazia, het Erasmus MC en de huisartsen in de regio Zuid West mee. De leerpunten worden meegenomen in het landelijk bevolkingsonderzoek dat in januari 2014 van start zal gaan.
Datum publicatie: 2 september 2013

Naar boven

E-learning endoscopist gereed

Onderdeel van de toelatingstoets voor endoscopisten is een e-learningmodule. Deze module is in augustus beschikbaar gekomen voor deelnemers aan het toetsingsprogramma. De online e-learningmodule bestaat uit tien onderdelen. Het gaat over de opzet en organisatie van het bevolkingsonderzoek, maar ook over vakinhoudelijk kennis zoals poliepectomie of sedatie. Elk onderwerp wordt toegelicht met tekst en beeld. Na afloop volgen vragen. Dankzij de opzet kunnen endoscopisten de e-learning op elk moment en op elke gewenste plek doorlopen. De e-learning zal later worden uitgebreid met modules over antistolling en surveillance. Deze laatste modules zijn geen onderdeel van de toelating van de endoscopist. Ze worden onderdeel van de audit tijdens de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. De e-learning is geaccrediteerd door de NVMDL.
Datum publicatie: 2 september 2013

Naar boven

Deskundigheidsbevordering huisartsen en doktersassistenten

Met de start van het bevolkingsonderzoek darmkanker krijgen huisartsen en doktersassistenten een gevarieerd pakket aan informatiematerialen en deskundigheidsbevordering aangeboden. Dit pakket wordt momenteel ontwikkeld, samen met onder andere NHG, LHV, NVDA en screeningsorganisaties. Het bestaat uit een combinatie van e-learning en bijeenkomsten (beide geaccrediteerd), een startpakket met voorbeeldmaterialen en aanvullende informatiematerialen. De huisartsenpraktijken worden in de loop van dit najaar geïnformeerd.
Datum publicatie: 2 september 2013

Naar boven

Elektronische koppelingen ColonIS en diagnostiek

Er is goede voortgang geboekt in de realisatie van elektronische koppelingen in de ziekenhuizen. Drie leveranciers van MDL-systemen hebben het elektronisch bericht tussen MDL-systeem en ColonIS werkend in de pilot ziekenhuizen. In de pilot Zuid West die 2 september start zullen de hierbij betrokken ziekenhuizen Maasstad, Ikazia en ErasmusMC dit in de praktijk testen. Wat betreft de PA-diagnostiek is inmiddels in 32 PA-labs een elektronische koppeling met ColonIS tot stand gebracht.
Datum publicatie: 2 september 2013

Naar boven

Opdracht monitoring en evaluatie

Het RIVM zoekt voor drie tot vijf jaar een onafhankelijke, gezaghebbende partij die de landelijke monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker gaat uitvoeren. Daarbij horen taken zoals datavalidatie, de landelijke monitor en de landelijke evaluatie. Vanaf 16 september staat het offerteverzoek gepubliceerd op de website van het RIVM en op Negometrix (aanbestedingskalender).
Datum publicatie: 2 september 2013

Naar boven

Start bevolkingsonderzoek darmkanker

Minister Schippers van VWS heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de pilot naar het bevolkingsonderzoek darmkanker start in september. In deze pilot worden alle processen rond het bevolkingsonderzoek getest en waar noodzakelijk bijgesteld. De uitrol van het bevolkingsonderzoek kan dan in januari beginnen.

Uitrol

In 2013 zouden alle mensen uit 1938 en 1948 een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek ontvangen. Mensen geboren in 1938 zullen nu in 2014 een uitnodiging ontvangen. Daarnaast ontvangen alle mannen en vrouwen die geboren zijn in 1939, 1947, 1949 en 1951 in 2014 een uitnodiging. Mensen die geboren zijn in 1948 ontvangen voor het eerst een uitnodiging begin 2015. Het uitnodigingsschema voor het bevolkingsonderzoek blijft hiermee grotendeels gehandhaafd. Door de vertraagde start worden geen groepen uitgesloten van deelname aan het bevolkingsonderzoek.

Meer informatie: http://gv-rivm/webeditor/index?page=8&fileid=rivmp:26459.

Voor eventuele vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u een mail sturen naar cvb@rivm.nl.
Datum publicatie 4 juli 2013

Naar boven

Wijziging uitnodigingsschema

In 2013 zouden alle mensen uit 1938 en 1948 een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek ontvangen. Mensen uit 1938 zullen nu in 2014 een uitnodiging ontvangen. Ook alle mannen en vrouwen die geboren zijn in 1939, 1947, 1949 en 1951 ontvangen in 2014 een uitnodiging. Mensen die geboren zijn in 1948 ontvangen voor het eerst een uitnodiging begin 2015. Het uitnodigingsschema voor het bevolkingsonderzoek blijft hiermee grotendeels gehandhaafd.  Door de vertraagde start worden geen groepen uitgesloten van deelname aan het bevolkingsonderzoek.
Datum publicatie 5 juli 2013

Naar boven

Koppeling Colonis-PA

Het RIVM-CvB financiert de aanschaf van de aanpassingen in het U-DPS, voor gebruikers van de PALGA Protocol Module (PPM). Ook financiert het RIVM aanpassingen in de kern U-DPS, voor gebruikers van de PPM die geen U-DPS gebruiken. Dit is nodig om het pathologiebericht naar ColonIS te kunnen sturen. De ondersteuning geldt dus niet voor de optionele (interne) koppelingen. Aanmelding voor ICT ondersteuning verloopt via de vijf regionale screeningorganisaties; zij verzorgen ook de implementatiebegeleiding en test van de berichten.
Coloscopiecentra en pathologielaboratoria die diagnostiek gaan uitvoeren in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker na een positieve iFOBT, wordt gevraagd gegevens aan te leveren aan ColonIS. Dit is het landelijk IT-systeem ter ondersteuning van het bevolkingsonderzoek. Dit kan door middel van elektronische berichtgeving, maar handmatige invoer is eventueel ook mogelijk.
Het RIVM-CvB heeft met PALGA afgesproken de aanschafkosten van de leverancier van het pathologiebericht en overige benodigde aanpassingen in (kern) U-DPS, naar ColonIS te faciliteren voor de pathologielaboratoria die gebruik maken van de PALGA Protocol Module. Dit betekent dat ook laboratoria zonder U-DPS, die wel gebruik maken van de PALGA Protocol Module, meegenomen zijn. De optionele interne koppelingen worden niet gefinancierd. Aanmelding voor ICT ondersteuning, voor coloscopiecentra en pathologie laboratoria, verloopt via de vijf regionale screeningorganisaties; zij verzorgen ook de implementatiebegeleiding en het testen van de berichten.
Datum publicatie 5 juli 2013

Naar boven

E-learning endoscopisten bijna klaar

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de e-learning voor endoscopisten. Daarnaast wordt accreditatie hiervoor aangevraagd. De endoscopisten die zich hebben aangemeld voor het toetsingsprogramma ontvangen deze zomer van de screeningsorganisatie bericht als de e-learning beschikbaar is.
Datum publicatie 5 juli 2013

Naar boven

UZI-passen coloscopie en pathologie

Om mee te kunnen doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is als voorwaarde gesteld dat coloscopiecentra en pathologielaboratoria gegevens gestructureerd vastleggen en beschikbaar stellen aan het landelijk IT-systeem (werknaam ColonIS). Zowel voor het coloscopiecentrum als het pathologielaboratorium is daarvoor een elektronisch bericht gedefinieerd.

Voor de elektronische gegevensuitwisseling moeten coloscopiecentra beschikken over een UZI-pas. De UZI-pas is noodzakelijk om, voor de uitvoering van verschillende werkzaamheden, in te kunnen loggen in ColonIS. Tevens wordt het UZI-nummer gebruikt voor de digitale koppeling van de gegevens.

Een pathologielaboratorium heeft alléén een UZI-pas nodig als de elektronische koppeling met ColonIS nog niet is gerealiseerd. Het laboratorium kan dan met behulp van de UZI-pas inloggen in ColonIS en gegevens handmatig invoeren.

Als de aanvraag voor de UZI-passen vóór 1 juli 2013 volledig en correct is ingediend, zijn er hieraan geen kosten verbonden.

Blauwdruk koppelingen en protocol pathologie aangepast

Door eerdere berichtgeving is onduidelijkheid ontstaan over de aanvraag van UZI-passen voor pathologielaboratoria. Dit komt omdat in de onderliggende documentatie verschillende voorwaarden werden gesteld. Het protocol voor de toelating en auditing van pathologielaboratoria is op de hiervoor genoemde voorwaarde over de UZI-pas aangepast. In de blauwdruk koppeling ziekenhuizen staat meer informatie over UZI-passen voor pathologie. Van beide documenten is een nieuwe versie beschikbaar op de website darmkanker voor professionals.
Datum publicatie 21 juni 2013

Naar boven

Toelating endoscopisten in volle gang

Ruim 150 endoscopisten voldoen inmiddels aan de kwaliteitseisen van de registratie. Zij hebben 100 coloscopieën of meer geregistreerd. Voor de Adenoom Detectie Rate is de toelatingseis 20%. Voor de Caecum Intubatie is de toelatingseis 90% en moet een Verwijderingspercentage van 90% gehaald zijn. 

MDL-artsen en internisten maken met deze registratie de kwaliteit van de uitvoering van coloscopieën in Nederland zichtbaar. De TCMDL's zijn inmiddels gestart met de praktijktoetsen waarin twee live coloscopieën plaatsvinden en twee video's van poliepectomieën worden beoordeeld. Zo’n 30 endoscopisten hebben de praktijktoets al met goed gevolg doorlopen; dit aantal groeit wekelijks.
Datum publicatie 21 juni 2013

Naar boven

Toelating coloscopiecentra en PA-labs

De RCMDL's en RCP's zijn volop bezig met de toelating van coloscopiecentra en PA-labs. Verwacht wordt dat in september alle PA-labs die willen deelnemen gevisiteerd zijn. Bij 80 van de 100 belangstellende coloscopiecentra zal dan naar verwachting een toelatingstoets uitgevoerd zijn. De RCMDL, TCMDL en RCP werken vanuit de screeningsorganisaties. Met coloscopiecentra en endoscopisten die toegelaten zijn, wordt een (kwaliteits)overeenkomst afgesloten; cliënten met een positieve iFOBT kunnen naar centra met een overeenkomst verwezen worden voor de uitvoering van een coloscopie.
Datum publicatie 21 juni 2013

Naar boven

Start pilot en landelijk bevolkingsonderzoek onduidelijk

De pilot voor het bevolkingsonderzoek darmkanker is nog niet van start gestaan. Het is op dit moment niet duidelijk wat deze vertraging betekent voor de start van het landelijk bevolkingsonderzoek. Aanleiding voor de vertraging is het advies van de Gezondheidsraad aan de minister over de prestaties van de gekozen ontlastingstest in het bevolkingsonderzoek. De minister van VWS neemt naar verwachting voor het zomerreces een besluit over de start van de pilot en het landelijk bevolkingsonderzoek.
Datum publicatie 21 juni 2013

Naar boven

Update auditeisen en procedure intake

In de nieuwsbrief van begin mei is aangegeven dat in juni de auditeisen rond de verwerking afgenomen/verwijderd materiaal en uitslagverstrekking en follow-up coloscopie bekend zouden worden. Deze eisen zijn nog niet vastgesteld. De verwachting is dat de eisen na de zomer bekendgemaakt kunnen worden. Dit geldt ook voor een voorbeeld van een lokale werkwijze incidentafhandeling. Verder ontvangen we regelmatig de vraag of er ook een landelijke vragenlijst voor de intake met de uitslag wordt meegestuurd naar deelnemers die een positieve iFOBT-uitslag hebben. Dit is niet het geval. Ziekenhuizen kunnen hiervoor hun eigen procedure volgen.
Datum publicatie 21 juni 2013

Naar boven

Binnenkort expertmeeting over bevolkingsonderzoek darmkanker

Op veel plekken in Nederland werken professionals aan de voorbereidingen op de start van het bevolkingsonderzoek darmkanker. De start van het bevolkingsonderzoek is gepland in september 2013. Hoewel alle voorbereidingen met onverminderd enthousiasme doorgaan, is het op dit moment nog niet duidelijk wat de vertraging in de start van de pilot betekent voor de start van het landelijk bevolkingsonderzoek.

Het RIVM heeft het afgelopen jaar samen met de screeningsorganisaties en betrokken experts Europese aanbestedingen uitgevoerd waarmee het IT-systeem, de screeningstest, de laboratoriumdiensten en de verpakking ingekocht zijn. Om de processen in het bevolkingsonderzoek goed voorbereid en afgestemd te kunnen uitvoeren, zou in april een pilot starten in de screeningsregio Zuid-West. Hiervoor is een vergunning nodig, die is aangevraagd bij het ministerie van VWS. De Gezondheidsraad adviseert de minister over deze vergunningsaanvraag en heeft aangegeven dat er nu nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs beschikbaar is dat de gekozen ontlastingstest (de FOB Gold) in bevolkingsonderzoek goed presteert. De minister heeft daarop aangegeven dat zij verzekerd wil zijn van de kwaliteit van deze test in een bevolkingsonderzoeksetting.

Daarom organiseert het ministerie van VWS binnenkort een expertmeeting. Doel hiervan is met een aanpak te komen die voldoende zekerheid biedt over de kwaliteit van de in het bevolkingsonderzoek in te zetten ontlastingstest. Vervolgens zal de minister naar verwachting voor het zomerreces een besluit nemen over de start van de pilot en van het landelijk bevolkingsonderzoek.
Datum publicatie 24 mei 2013

Naar boven

Werkgroep CT-colografie gestart

Als bij het bevolkingsonderzoek bloed in de ontlasting wordt gevonden, ontvangt de deelnemer een uitnodiging voor een coloscopie. Naar verwachting zal bij circa 2% van de deelnemers met een positieve iFOBT-uitslag de coloscopie incompleet zijn of bij uitzondering om medische redenen niet gewenst zijn. Deze patiënten kan een CT-colografie (CTC) aangeboden worden. Bij het huidige invoeringsschema gaat het dan om circa 200 CTC in 2013, circa 500 in 2014 en bij volledige invoering naar verwachting 1300 CTC’s per jaar.

Kwaliteitseisen

Op 6 mei vond de eerste bijeenkomst plaats van de werkgroep CT-colografie. Deze werkgroep adviseert de Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker, die op haar beurt weer het RIVM adviseert. Taak van de werkgroep is om te adviseren over een uniform proces van doorsturen naar, uitvoeren, beoordelen, gegevensvastlegging en uitslag communiceren van CTC. Daarnaast adviseert de werkgroep over mogelijke kwaliteitseisen voor de uitvoering en beoordeling van CTC in het kader van het bevolkingsonderzoek. Gezien de relatief beperkte aantallen, de gewenste uniformiteit en mogelijke kwaliteitseisen vindt discussie plaats over de (on)wenselijkheid en (on)mogelijkheid van beperking van het aantal ziekenhuizen waar CTC in het kader van het bevolkingsonderzoek uitgevoerd en/of beoordeeld zal gaan worden.
Uiteindelijk stelt het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM de afspraken vast. Het streven is om dit proces eind 2013 af te ronden. Voor de start van het bevolkingsonderzoek is bekend of en zo ja welke afspraken gelden in de periode tussen de start van het bevolkingsonderzoek en het vaststellen van de afspraken rond CTC.

Samenstelling werkgroep

De radiologen worden in de werkgroep vertegenwoordigd door prof. Jaap Stoker, prof. Ard den Heeten en dr. Rogier van Gelder. Dr Monique van Leerdam vertegenwoordigt de NVMDL, prof. Mattijs Numans de huisartsen en Alice Olde Reuver of Briel de screeningsorganisaties. Hans Mekenkamp, projectleider ColonIS (het IT-systeem dat het bevolkingsonderzoek ondersteunt) adviseert over de IT-aspecten. René Brokerhof treedt op als onafhankelijk voorzitter en dr. Ir. Marie-Louise Heijnen is secretaris van de werkgroep vanuit het RIVM-CvB.
Datum publicatie 24 mei 2013

Naar boven

Nieuwe versies van protocollen Coloscopie en Pathologie

In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat half mei de nieuwe versies van de protocollen Toelating en auditing van Coloscopiecentra en Pathologielaboratoria beschikbaar zouden komen. Vanaf vandaag staan versie 2.0 van het protocol Toelating en auditing Pathologie en versie 2.1 van het protocol Toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten op de website. In beide protocollen staat aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de vorige versies.
Datum publicatie 24 mei 2013

Naar boven

Brief aan Tweede Kamer over bevolkingsonderzoek

De minister van VWS heeft op 26 april de Tweede Kamer geïnformeerd naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad over de start van een pilot voor het bevolkingsonderzoek darmkanker in de regio Zuid West. De Gezondheidsraad gaf op 10 april een advies aan de minister over de vergunningaanvraag voor de uitvoering van deze pilot. De  Gezondheidsraad adviseerde dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs beschikbaar was dat de gekozen iFOBT test in bevolkingsonderzoek goed presteert. In haar brief geeft de minister aan dat ze de FOB Gold in bevolkingsonderzoeksetting getest wil hebben. De minister zal in overleg met de Gezondheidsraad en andere experts bepalen hoe dit onderzoek het beste kan plaatsvinden. Daarna zal de minister een besluit nemen over de start van de pilot.
Datum publicatie 6 mei 2013

Naar boven

Aanpassing kwaliteitseisen

Een aantal eisen uit het protocol Toelating en auditing coloscopiecentra en endoscopisten is aangepast. Ze worden verwerkt in versie 2.1 van het protocol dat half mei op de website beschikbaar zal zijn. Voor de endoscopisten is de tatoeagenorm als toelatingseis komen te vervallen. Deze zal in aangepaste vorm als auditeis in versie 3.0 worden opgenomen. Verder wordt de opmerking bij toelatingseis 9.8 met betrekking tot de ADR verwijderd, ook coloscopieën met indicatie spoed en IBD tellen mee bij de berekening van de ADR. Als een endoscopist niet voldoet aan een of meer toelatingseisen, kan hij/zij bezwaar maken. In het overleg van de TCMDL’s wordt dan bekeken of het bezwaar gegrond of ongegrond is. Voor de coloscopiecentra vervalt de toelatingseis rond het werken conform het Uitvoeringskader; dit wordt een auditeis.
Datum publicatie 6 mei 2013

Naar boven

Protocollen en toelating

In het protocol Toelating en Auditing van coloscopiecentra en endoscopisten versie 2.0 staat onder eis 8.4 dat er minimale eisen aan een aantal protocollen worden gesteld voor de toelating. Het gaat hierbij om eisen aan het protocol intakegesprek, voorbereiding coloscopie, protocol verwerking afgenomen/verwijderd materiaal, uitslagverstrekking en follow-up coloscopie en incidentafhandeling coloscopie. Inmiddels is vastgesteld dat het coloscopiecentrum moet kunnen laten zien dat ze een aantoonbaar geïmplementeerde werkwijze voor de voorbereiding van coloscopieën en voor de incidentafhandeling heeft. Voor coloscopiecentra die nog niet beschikken over een lokale werkwijze incidentafhandeling wordt half mei een voorbeeld hiervan op www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/professionals beschikbaar gesteld. Eisen aan het intakegesprek worden auditeisen en zijn vanaf half mei beschikbaar in protocol versie 2.1 via de website voor professionals.  Auditeisen met betrekking tot verwerking afgenomen/verwijderd materiaal en uitslagverstrekking en follow-up coloscopie worden eindjuni bekendgemaakt. Deze worden verwerkt in versie 3.0 van het protocol Toelating en Auditing. Daarnaast is gebleken dat er behoefte bestaat aan een ‘werkwijzer’ voor de intake voor coloscopieën na verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek. Daarom is er een werkwijzer opgesteld die coloscopiecentra kunnen gebruiken bij het uitvoeren van de intake. De werkwijzer wordt binnen enkele weken beschikbaar gesteld via de website voor professionals.
Datum publicatie 6 mei 2013

Naar boven

Versie 2.0 van het protocol Toelating en auditing pathologielaboratoria

Half mei verschijnt versie 2.0 van het protocol Toelating en auditing. Hierin is een beperkt aantal wijzigingen verwerkt ten opzichte van versie 1.0. Voor in het protocol staat beschreven om welke wijzigingen het gaat. Versie 2.0 wordt verstuurd naar alle pathologielaboratoria in Nederland.
Datum publicatie 6 mei 2013

Naar boven

Gestructureerde gegevensvastlegging coloscopie en pathologie

Om het bevolkingsonderzoek naar darmkanker uit te kunnen voeren, dienen de daarvoor noodzakelijke gegevens te worden vastgelegd en zal er gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen de betrokken ketenpartijen. Voor de uitwisseling van gegevens is het van belang dat de benodigde data gestructureerd worden vastgelegd. De datasets voor coloscopie en pathologie geven inzicht in de gevens die ten behoeve van het bevolkingsonderzoek geregistreerd dienen te worden. De technische datasets worden in ART-DECOR bij Nictiz beheerd en beschikbaar gesteld via: dataset coloscopie en dataset pathologie.

De datasets voor coloscopie en pathologie zijn in nauw overleg met betrokken partijen in de werkgroepen kwaliteitseisen coloscopie en pathologie, werkgroep informatiehuishouding, werkgroep verwijzing en intake en Landelijke Commissie tot stand gekomen.  De datasets zijn door Hl7-experts vertaald naar technische datasets en door de leverancier van ColonIS, de drie MDL-leveranciers en PALGA in de betreffende IT-systemen ingebouwd, evenals de electronische Hl7-berichten die de gegevensuitwisseling mogelijk maken.

Naast operationele gegevens worden er ook gegevens uitgewisseld ten behoeve van de kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie. Monitoren en evalueren dragen bij aan een continu verbeterproces van het  bevolkingsonderzoek. Daarbij is zowel het monitoren van de kwaliteit van de primaire uitvoeringsprocessen (kwaliteitsborging) als landelijke evaluatie van de effectiviteit en doelmatigheid belangrijk.
Datum publicatie 6 mei 2013

Naar boven

Test bevolkingsonderzoek darmkanker onder vuur

Er is commotie ontstaan naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad over de zelfafnametest die binnen het bevolkingsonderzoek gebruikt gaat worden.

De Gezondheidsraad vindt dat de gekozen test onvoldoende klinisch is gevalideerd en adviseert dat er een valideringsonderzoek plaatsvindt waarin twee testen met elkaar worden vergeleken. De minister van VWS besluit over de aanvraag om met de pilot te starten. De Volkskrant en een groot aantal andere media hebben over het advies gepubliceerd. Het RIVM wacht het besluit van de minister af. Het is nog niet bekend wanneer de minister een besluit gaat nemen.

Kwaliteitseisen

Medio 2012 is een Europese aanbesteding afgerond naar de zelfafname test (iFOBT) en de analyseapparatuur die binnen het bevolkingsonderzoek gebruikt gaan worden. Vooraf is bepaald aan welke kwaliteitseisen de zelfafnametest en de apparatuur moesten voldoen. Deze eisen zijn door een commissie van deskundigen opgesteld. De eisen zijn goed bevonden door de Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. Tijdens de Europese aanbesteding waren er twee leveranciers die voldeden aan de hoge kwaliteitseisen. Van deze twee is de FOBgold gekozen als de zelfafnametest met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

NTvG

Het RIVM heeft in samenwerking met een vooraanstaand maag-darm-leverarts en klinisch chemicus in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) toegelicht hoe de keuze voor de zelfafnametest FOB Gold voor het bevolkingsonderzoek darmkanker tot stand is gekomen.
Datum publicatie 22 april 2013

Naar boven

Mijlpalen Colonis in zicht

Colonis, het IT-systeem voor het bevolkingsonderzoek, nadert een belangrijke mijlpaal. Binnenkort kan het systeem in de praktijk gebruikt worden binnen de pilot in regio Zuid-West.

Alle digitale koppelingen met de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), inpakcentrum, iFOBT-laboratoria, MDL IT-systemen en de pathologielaboratoria zijn ingebouwd. Hierdoor kunnen relevante gegevens snel en veilig worden uitgewisseld. In april zijn de laatste testen doorlopen als opmaat naar de pilot. Medewerkers van het bevolkingsonderzoek en van de leverancier van het systeem werken hard samen met alle partijen om de puntjes op de i te zetten.

“De afgelopen testperiode zijn we veel verbeterpunten tegengekomen voor bijna elke schakel in de procesketen”, zegt Sandra Blauw. Zij is servicemanager en IT-projectleider van de screeningsorganisaties. “Stuk voor stuk lossen we deze punten op en testen we opnieuw. Soms is het lastig alle bordjes in de lucht te houden. Want telkens als ergens in de keten iets wordt aangepast, heeft dat consequenties elders in de keten." Een voorbeeld van zo'n aanpassing is een wijziging in het etiket met barcode op het zelfafnamebuisje. Dat lijkt niet iets groots, maar heeft in het inpakcentrum, in ColonIS en in het laboratorium gevolgen voor de instellingen en voor de software. Hans Mekenkamp, RIVM-projectleider ColonIS vult aan: “Omdat we het gehele proces digitaal willen ondersteunen is afstemming cruciaal. We zijn heel positief over de samenwerking met alle partijen. We zijn nog niet klaar, maar kijken vol vertrouwen naar onze deadlines. Het blijft belangrijk om elkaar voortdurend te herinneren aan de planning en kwaliteit van de software, want uiterlijk op 1 september moet alles goed draaien.
Datum publicatie 22 april 2013

Naar boven

Toetsing pathologielaboratoria van start

In het protocol ‘Toelating en Auditing van Pathologielaboratoria’ (versie 1.0, februari 2013) zijn de landelijke kwaliteitseisen opgenomen voor pathologiebeoordelingen van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek. De toetsing van PA-labs wordt gedaan door de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) en een medewerker van een van de screeningsorganisaties. Als het PA-lab zich via de website van de screeningsorganisatie heeft aangemeld, neemt de screeningsorganisatie contact op voor het maken van vervolgafspraken.

Voorafgaand aan de toetsing op toelating vragen we het PA-lab een elektronische vragenlijst in te vullen. Het PA-lab ontvangt een programma, waarin de onderdelen van de toetsing worden beschreven, waarin is aangegeven welke informatie op de toetsingsdag beschikbaar en ter inzage moet zijn en met wie de RCP en de medewerker willen spreken.

De RCP legt zijn bevindingen vast in een rapportage en brengt op basis hiervan advies uit aan de screeningsorganisatie om het PA-lab al dan niet te laten opnemen in een register. Het PA-lab krijgt schriftelijk verslag van de toelatingsaudit en van het advies.

Coloscopiecentra die door de screeningsorganisatie zijn toegelaten voor het uitvoeren van vervolg-onderzoeken in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker, mogen PA-beoordelingen van coloscopieën alleen laten uitvoeren door PA-labs met een positief advies van de RCP.
Datum publicatie 22 april 2013

Naar boven

Toelating endoscopisten

De toelating van endoscopisten bestaat uit drie modules: een registratie van 100 coloscopieën in de invoermodule, een e-learning en een praktijktoets.

Inmiddels hebben 120 endoscopisten de 100 coloscopieën in de invoermodule geregistreerd. De regionale Toetsing Coördinator MDL (TCMDL) beoordeelt deze registratie aan de hand van een rapportage over de gestelde kwaliteitscriteria.  De eerder opgenomen toelatingseis voor tatoeage is vervallen, deze komt in aangepaste vorm terug in de audit-eisen. Als de TCMDL de rapportage positief heeft beoordeeld, ontvangt de endoscopist hierover schriftelijk bericht en kan er een afspraak  gemaakt worden voor de praktijktoets. De eerste praktijktoetsen hebben inmiddels al plaatsgevonden. Als de TCMDL constateert dat niet is voldaan aan één of meer van de gestelde toelatingseisen, neemt hij/zij daarover contact op met de endoscopist. Op basis van de rapportage kan de endoscopist daarna bezwaar maken door zo specifiek mogelijk aan te geven waarom één of meer van de toelatingseisen niet is gehaald, of via de invoermodule 100 nieuwe coloscopieën invoeren. De inhoud van de e-learning (module 2) is vastgesteld. Op het moment wordt gewerkt aan de realisatie van het e-learningprogramma. De verwachting is dat de e-learning in mei beschikbaar is.
Datum publicatie 22 april 2013

Naar boven

Start toetsing coloscopiecentra

In mei gaat de toetsing van start op toelating van coloscopiecentra die deel willen nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. De toetsing vindt plaats op basis van het ‘Protocol Toelating en Auditing van Coloscopiecentra en Endoscopisten’ (versie 2.0, november 2012). De toetsing wordt uitgevoerd door de Regionaal Coördinerend MDL-functionaris (RCMDL) en een medewerker van een van de screeningsorganisaties. De belangstelling voor deelname is groot.

Alle coloscopiecentra die mee willen doen zullen worden getoetst. Om er voor te zorgen dat bij de start van het bevolkingsonderzoek, voldoende capaciteit voor coloscopieën beschikbaar is, wordt bij het inplannen van de toetsingen rekening gehouden met een aantal zaken. De spreiding van de te toetsen centra over de regio is hier een van. Ook van belang is de voortgang van de toetsing van de individuele endoscopisten en de toetsing van het pathologielaboratorium waarmee het coloscopiecentrum samenwerkt.

In overleg met het coloscopiecentrum wordt een datum vastgesteld voor de toetsing. De toetsing neemt ongeveer een dag in beslag. Ter voorbereiding wordt het centrum gevraagd een elektronische vragenlijst in te vullen. Bij het programma van de toetsing, dat het coloscopiecentrum voorafgaand aan de toetsing ontvangt, is aangegeven welke informatie tijdens de toetsing beschikbaar moet zijn en met wie de RCMDL en de medewerker willen spreken.

De RCMDL legt zijn bevindingen vast in een rapportage en brengt op basis hiervan advies uit aan de screeningsorganisatie over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen het coloscopiecentrum en de screeningsorganisatie.

Voor het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst is een positief advies van de RCMDL op basis van de toetsing op toelating noodzakelijk, moet het pathologielaboratorium waarmee wordt samengewerkt beschikken over een positief advies van de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) en moeten gegevens – handmatig of via een ICT-koppeling – ingevoerd kunnen worden in het ICT-systeem ColonIS. Daadwerkelijk gestart kan pas worden als er ook met endoscopisten die werken in het desbetreffende coloscopiecentrum, kwaliteitsovereenkomsten zijn gesloten. Daarbij streven we in eerste instantie naar minimaal twee endoscopisten per centrum.
Datum publicatie 22 april 2013

Naar boven

RIVM licht in NTVG keuze iFOBT toe

Het RIVM heeft in samenwerking met een vooraanstaand maag-darm-leverarts en klinisch chemicus in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTVG) toegelicht hoe de keuze voor de zelfafnametest FOB Gold voor het bevolkingsonderzoek darmkanker tot stand is gekomen. Het RIVM betoogt in dit stuk dat met de FOB Gold gekozen is voor een test van goede kwaliteit met de beste prijs-kwaliteitsverhouding Dit deed zij in een reactie op een eerder artikel in het NTVG waarin de auteurs veronderstellen dat de FOB Gold van onvoldoende kwaliteit zou zijn.

Naar boven

Aanbesteding zelfafname test bevolkingsonderzoek darmkanker

De screeningstest in het bevolkingsonderzoek naar darmkanker toont hemoglobine (bestanddeel van bloed) in ontlasting aan. De minister van VWS heeft aangegeven dat er een immunochemische test (iFOBT, immunochemische fecaal occult bloed test) gebruikt moet worden, zoals de Gezondheidsraad heeft geadviseerd. Volgens de wettelijke verplichtingen heeft het RIVM samen met de screeningsorganisaties een Europese aanbesteding gedaan voor de iFOBT plus bijbehorende apparatuur. Een multidisciplinair team van experts heeft eerst selectiecriteria en een uitgebreid programma van eisen opgesteld. Drie partijen hebben zich aangemeld als potentiële leverancier van de iFOBT en bijbehorende apparatuur. In een zorgvuldige procedure heeft het multidisciplinaire projectteam beoordeeld in welke mate de offertes van de drie inschrijvers voldoen aan het programma van eisen. Hieruit bleek dat de firma Sysmex de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. De opdracht is medio 2012 gegund aan de firma Sysmex. De komende maanden bereiden betrokken partijen de implementatie van deze iFOBT voor.

Meer informatie:

Naar boven

Publiciteit aanbesteding iFOBT

Afgelopen week hebben diverse media aandacht besteed aan de wijze waarop de aanbestedingsprocedure voor de iFOBT in 2012 is verlopen. Enkele artsen stelden de kwaliteit van de ingekochte test ter discussie. RIVM heeft bij de gunning knock-out criteria gehanteerd voor kwaliteit. Twee testen voldeden aan de criteria. Vervolgens is op kwaliteitsaspecten en prijs beoordeeld, waarbij kwaliteit voor 75% meetelde en prijs voor 25%. De Landelijke Commissie heeft over dit programma van eisen geadviseerd. Minister Schippers heeft in de Tweede Kamer bevestigd dat de test van goede kwaliteit is. Ook de SPKS en MLDS hebben nieuwsberichten uitgebracht waarin zij aangeven dat bij de keuze voor de test een zorgvuldig traject is doorlopen. Zie de website voor professionals voor meer achtergrondinformatie over de iFOBT en over de gunningsprocedure.
Datum publicatie 21 maart 2013

Naar boven

Succesvol congres bevolkingsonderzoek darmkanker

Op 11 maart 2013 organiseerden de Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) en het RIVM het derde congres Bevolkingsonderzoek Darmkanker. Het congres werd druk bezocht. Ruim 400 professionals lieten zich informeren over ontwikkelingen rond de invoering van het nieuwe bevolkingsonderzoek. Professionals kregen een goed beeld van de organisatie van het nieuwe bevolkingsonderzoek. Nieuwsgierig naar een impressie van de dag?
Datum publicatie  21 maart 2013

Naar boven

Work in progress: film over voorbereiding

Er is een film gemaakt over de voorbereiding van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het geeft een beeld van de activiteiten die plaatsvinden en de inzet die door veel mensen en organisaties plaatsvindt om het bevolkingsonderzoek in september te kunnen starten. Gezamenlijk vertellen zij hoe het staat met de voorbereidingen en welke mijlpalen inmiddels zijn bereikt. De film is voor het eerst vertoond tijdens het derde nationaal congres invoering bevolkingsonderzoek darmkanker. De film duurt ruim 8 minuten.
Datum publicatie  21 maart 2013

Naar boven 

Mailing ziekenhuizen bevolkingsonderzoek darmkanker

Deze week ontvangen alle ziekenhuizen in Nederland flyers over het bevolkingsonderzoek darmkanker. Deze flyers kunnen ingezet worden om bezoekers van ziekenhuizen te informeren over het bevolkingsonderzoek dat in september gefaseerd wordt ingevoerd. Op de flyer wordt verwezen naar de website http://www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/ als algemene bron van informatie. Maart is internationale darmkankermaand, waarin veel extra aandacht is voor deze ziekte.
Datum publicatie  21 maart 2013

Naar boven 

Kwaliteitseisen pathologie bekend

Vanaf heden is het Protocol Toelating en auditing van pathologielaboratoria online beschikbaar. In dit protocol staan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de laboratoria die beoordelingen willen doen van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Toegelaten coloscopiecentra mogen het materiaal alleen insturen naar laboratoria die aan deze eisen voldoen. Laboratoria die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich aanmelden op de website van de regionale screeningsorganisaties. De toetsing tot toelating zal vanaf april/mei 2013 worden verricht door de regionaal coördinerend patholoog (RCP) van de regionale screeningsorganisatie. Begin maart krijgen de pathologielaboratoria het protocol toegezonden.
Datum publicatie 15 februari 2013

Naar boven

DBC screening darmkanker

De NVMDL heeft samen met onder andere DBC Onderhoud het DBC-zorgproduct 28899046 ontwikkeld voor de screening op colorectaal carcinoom. Deze DBC heeft gemiddeld een zorgzwaarte van één (eerste) poliklinisch consult en een coloscopie. De DBC kan worden gedeclareerd per september 2013. Het honorariumdeel voor de MDL-arts en patholoog is vastgesteld, waarbij de hoogte van het tarief overeenkomt met DBC zorgproducten met een overeenkomstige zorgzwaarte zoals colonpoliepen. De honorariumkosten van andere betrokken specialismen worden gedeclareerd volgens de nu geldende (reguliere) DBC-zorgproducten. De specialistenhonoraria die betrekking hebben op de coloncarcinoomscreening vallen onder het B- segment en zijn daarom vrij onderhandelbaar.
Datum publicatie 14 februari 2013

Naar boven

Aanbesteding laboratoria afgerond

Medio januari is de aanbesteding van de laboratoriumdiensten afgerond met de definitieve gunning aan drie klinisch-chemische laboratoria. Stichting Isala klinieken, Stichting Orbis Medisch Centrum en Star-Medisch Diagnostisch Centrum gaan de analyses van de screeningstest (iFOBT) uitvoeren voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. In ieder geval tot 1 januari 2016, met de optie om twee keer met een jaar te verlengen. Star MDC gaat vanaf april meedraaien in de pilot in de screeningsregio Zuid-West
Er is een implementatieteam gevormd met medewerkers van de laboratoria, screeningsorganisaties, RIVM, Sysmex (leverancier test en apparatuur) en Topicus Zorg (bouwer IT-systeem ColonIS). Dit team zorgt ervoor dat de apparatuur inclusief koppeling met ColonIS in de laboratoria geïnstalleerd wordt, dat er werkafspraken komen en dat een kwaliteitsborgingsysteem wordt ingericht.
Datum publicatie 14 februari 2013

Naar boven

Blauwdruk implementatie koppelingen in ziekenhuizen

Vanaf nu is een blauwdruk (stappenplan) beschikbaar voor coloscopiecentra om  het elektronisch berichtenverkeer tussen hun MDL- en pathologie-informatiesysteem en ColonIS voor te bereiden en te implementeren. De ervaring leert dat een koppelingenproject een interne doorlooptijd van verschillende maanden heeft binnen een ziekenhuis. Ziekenhuizen die met de realisatie van de koppelingen aan de slag willen, kunnen zich aanmelden via de websites van de screeningsorganisaties in hun regio. Voor de eerste 25 coloscopiecentra is er extra begeleiding vanuit het team dat nu de pilots begeleidt.

Deze blauwdruk is samengesteld op basis van de resultaten en ervaringen van de pilots in zes ziekenhuizen in samenwerking met Palga (pathologie (PA) informatiesysteem), drie leveranciers van MDL-informatiesystemen en Topicus Zorg (bouwer IT-systeem ColonIS). In deze pilots zijn elektronische berichten ontwikkeld tussen ColonIS en MDL en PA, en tussen MDL en PA onderling. Een ketentest op 6 februari is succesvol verlopen: alle MDL-leveranciers hadden de berichten goed ingebouwd. Wat betreft het verzenden van de berichten worden nu de laatste zaken door de leveranciers op orde gebracht en vervolgens wordt de werking in de pilot ziekenhuizen getest.
Datum publicatie 14 februari 2013

Naar boven

De eerste 100 coloscopieën zijn ingevoerd

Onderdeel van de toelating van de endoscopist voor het uitvoeren van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek is de registratie van 100 coloscopieën. Inmiddels hebben de eerste endoscopisten 100 coloscopieën ingevoerd. De Toetsingscoördinatoren MDL beoordelen deze resultaten en geven terugkoppeling aan de endoscopist. Al 250 endoscopisten afkomstig uit 78 ziekenhuizen hebben toegang tot de invoermodule aangevraagd. Endoscopisten die willen starten met de registratie kunnen zich aanmelden via de website van de screeningsorganisatie in hun regio.
Datum publicatie 14 februari 2013

Naar boven

Aanbesteding verpakking en verzending afgerond

De screeningsorganisaties hebben in januari de aanbesteding afgerond van de heen- en retourverpakking, het samenstellen van de uitnodigingspakketten en de verzending daarvan naar de genodigden. De opdracht is gegund aan Minigrip, met Sandd als onderaannemer voor de verzending naar de genodigden. Deelnemers aan het bevolkingsonderzoek sturen hun ontlastingsmonster  gratis terug naar één van de drie laboratoria via een retourenvelop met antwoordnummer die in de oranje brievenbussen gaat. Deze verzending gaat PostNL verzorgen. Op 30 januari hebben PostNL en de screeningsorganisaties hiervoor een overeenkomst getekend.
Datum publicatie 14 februari 2013

Naar boven

Nieuwsarchief 2012
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu