RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Congres Bevolkingsonderzoeken naar kanker 2017

'De bevolkingsonderzoeken op het spoor'


Het RIVM - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) kijkt terug op een geslaagd eerste congres over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Op 9 november kwamen bijna 200 betrokken professionals bij elkaar in het Spoorwegmuseum om samen na te denken over de toekomstige ontwikkelingen in de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Terugblik

De bevolkingsonderzoeken zijn continu in beweging. Het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is per 2017 ingevoerd, het bevolkingsonderzoek darmkanker is in 2019 volledig uitgerold en het bevolkingsonderzoek borstkanker is volop in beweging op weg naar ‘BK 2020’. Tijdens het congres hebben we met de aanwezigen gekeken naar de vervolgstations op de route van de bevolkingsonderzoeken in de komende jaren.

De dag werd geopend door dagvoorzitter Jaap van Delden, hoofd van CvB. Tijdens het plenaire programma waren er interessante presentaties; 

Tijdens de workshops is belangrijke input opgehaald over de toekomstige ontwikkelingen van de afzonderlijke bevolkingsonderzoeken naar kanker. Dit komt terug in de werkgroepen en programmacommissies van de drie bevolkingsonderzoeken.

De dag werd beëindigd met een inspirerende presentatie van futurist en trendwatcher Tony Bosma.


Spoorboekje


Startsein

Welkomstwoord door dagvoorzitter, drs. J. (Jaap) van Delden MBA, hoofd Centrum voor Bevolkingsonderzoek, RIVM.

Volgende halte: Big data in de oncologische zorg

Dr. A. (Arthur) Jochems, postdoctoraal onderzoeker medische informatica, Maastricht University (vervanger prof. dr. Philippe Lambin).

Arthur JochemsIn de oncologische zorg is de grote uitdaging dat iedere tumor anders is en er een enorm scala aan behandelmogelijkheden is om uit te kiezen. Arthur Jochems liet zien hoe big data kunnen bijdragen aan een zoektocht naar relevante biomarkers. Met als uiteindelijk doel de optimale behandeling voor ieder individu te kunnen bepalen. Daarbij komen uiteraard ook vraagstukken op het gebied van privacy en gegevensbescherming aan de orde.

Volgende halte: ‘Als ik straks maar geen spijt krijg’. De maatschappelijke context van het bevolkingsonderzoek

Prof. dr. M. (Marli) Huijer, hoogleraar publieksfilosofie EUR, voormalig Denker des Vaderlands, filosoof/arts.

Foto Marli HuijerZijn mensen vrij in hun keuzes? Of is de context doorslaggevend? Hoe zit dat bij bevolkingsonderzoek naar kanker? In haar inleiding beschrijft Marli Huijer de complexe maatschappelijke achtergrond waarbinnen mensen over deelname aan bevolkingsonderzoeken naar kanker besluiten. De houding van de overheid, de wetenschappelijke controverses over screening, de maatschappelijke tendens om alle risico’s uit het leven te bannen en de door screening geïnduceerde ‘geanticipeerde beslissingsspijt’ – dat alles beïnvloedt de besluitvorming. Hoe kunnen professionals in het werkveld van het bevolkingsonderzoek naar kanker rekening houden met die context?


Workshops

A.    Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker blijft in beweging

Dr. N. (Nynke) van der Veen, afdelingshoofd bevolkingsonderzoeken naar kanker en nationaal programma grieppreventie, RIVM.

Het vernieuwde bevolkingsonderzoek is in 2017 gestart. Maar het is tijd om de blik ook al op de toekomst te richten. Naar aanleiding van de monitorgegevens van het vernieuwde bevolkingsonderzoek, moeten we bekijken of bijsturing nodig is. Daarnaast zijn er continue ontwikkelingen waarop we moeten anticiperen. Bijvoorbeeld de inzet van de zelfafnameset en de instroom van gevaccineerde vrouwen in 2023. Tijdens deze workshop willen wij met u in discussie over de ontwikkelingen en deze plaatsen in de tijd.

B.    Spoorzoeken in het te ontginnen land van data uit de borstkankerscreening

Dr.ir. N. (Nynke) de Jong, programmamanager bevolkingsonderzoek borstkanker.
P. (Paul) Hoogland, MSc, landelijk projectmanager BK2020, FSB.

Het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt in ieder geval tot het jaar 2020 op een aantal fronten geoptimaliseerd doordat nieuwe mammografen en een nieuw beeldopslag- en beeldbewerkingssysteem aanbesteed zijn. Daarnaast wordt het onderliggende IT-systeem vernieuwd. In deze workshop gaan wij met u op zoek naar de (on)mogelijkheden van het gebruik en ontsluiten van de gegevens uit het bevolkingsonderzoek borstkanker in relatie tot overige overheidsinitiatieven en zich snel ontwikkelende ondersteunende computertechnieken.

C.    Het volgende station van het bevolkingsonderzoek darmkanker

L. (Lydia) Paauw, MSc, programmamanager bevolkingsonderzoek darmkanker, RIVM.
Drs. M. (Monique) van Wieren, projectleider bevolkingsonderzoeken naar kanker, RIVM.
A. (Aart) van Walstijn, bestuurder bevolkingsonderzoek Oost.

In 2019 is het bevolkingsonderzoek darmkanker volledig ingevoerd en breekt er een nieuwe fase aan. Tijd om stil te staan én vooruit te blikken. Door grote inzet van vele betrokkenen verloopt de uitrol succesvol. Tegelijkertijd zijn er altijd zaken die voor verbetering vatbaar zijn. In deze workshop richten wij ons op het proces van de darmkankerscreening: waar liggen kansen om het huidige proces te verbeteren en op welke punten is behoefte aan verandering? Samen met u willen wij brainstormen over procesoptimalisaties binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2019.


Volgende halte: De toekomst van zorg, reset uw mentale software

T. (Tony) Bosma, futurist / trendwatcher.

Foto Tony BosmaIn een multimediale en zeer beeldende sessie gaat Tony Bosma in op de toekomst van zorg. Geen extrapolatie van het heden maar prikkelende inzichten over hoe fundamenteel de medische wereld aan het veranderen is. Technologie in combinatie met de veranderende mindset bij mensen maken dat verandering aan de orde van de dag is. Juist de medische sector zal meer dan ooit veranderen. Tenminste dat is wat steeds meer mensen claimen. In een rollercoaster van 20 minuten hoort u de allerlaatste prikkelende voorbeelden en krijgt u een beeld van de mogelijke nabije toekomst. Geen dromerige vergezichten maar een realistisch beeld van de trends in, en de toekomst van, zorg.


Presentaties