Indienen van een klacht

De bevolkingsonderzoeken naar kanker worden door verschillende organisaties uitgevoerd. Om uw klacht goed en snel te kunnen behandelen, vragen we u uw klacht bij de juiste organisatie in te dienen.

Wilt u een klacht indienen?

De bevolkingsonderzoeken naar kanker worden door verschillende organisaties uitgevoerd. Alle organisaties doen hun best de bevolkingsonderzoeken zo goed mogelijk te verzorgen. Toch kan het zijn dat u een klacht wil indienen.

Lees meer informatie over het indienen van een klacht:

Home / Onderwerpen / B / Bevolkingsonderzoeken en screeningen / Indienen van een klacht

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu