RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

PNS-congres 2018

Grenzen (ver)leggen


Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en dilemma's

Het RIVM - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) kijkt terug op een geslaagd pre- en neonatale screeningen congres. Op dinsdag 17 april kwamen bijna 400 betrokken professionals bij elkaar in de Rijtuigenloods om samen verschillende grenzen te verkennen en te bespreken wat ze betekenen voor de pre- en neonatale screeningsprogramma’s.

 


Accreditatie


Voor deelname aan de PNS-congres is accreditatie aangevraagd voor diverse beroepsgroepen. Een overzicht hiervan vindt u in onderstaande tabel. Op basis van uw inschrijving wordt de aanvraag voor accreditatie voor u geregeld.

U kunt als dat voor u nodig is, een digitaal deelnamebewijs aanvragen. Deze wordt u dan zo spoedig mogelijk per e-mail toegezonden.

Beroepsvereniging Punten
Sociale geneeskunde via ABSG (arts maatschappij en gezondheid) 4
BEN (echoscopisten) 6
NVDA (doktersassistenten) 6
KNOV (verloskunde) 5
NVK (kindergeneeskunde) 5
NVKC (klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde) 5
NVMM (medische microbiologie) 6
NVML (biomedisch laboratoriummedewerkers) 3
NVOG (gynaecologie) 5
VKGN (Klinische Genetica) 5
V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden)

6

 

 Heeft u vragen over het congres, neem dan contact op via cvb@rivm.nl