RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

PNS-congres 2018

Grenzen (ver)leggen


Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en dilemma's

Op dinsdag 17 april 2018 organiseert de afdeling Pre- en Neonatale Screeningen (PNS) van het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek het vijfde PNS-congres 2018 met als thema 'Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en dilemma's'.

Het doel is om allen die betrokken of werkzaam zijn in het veld van pre- en neonatale screeningen te informeren over actuele ontwikkelingen, maar ook om een blik op de toekomst te werpen, de deelnemers te inspireren en met elkaar in contact te brengen. Het PNS-congres 2018 wordt gehouden in de Rijtuigenloods te Amersfoort.

Grenzen verkennen, vaststellen en verleggen

Binnen de pre- en neonatale screeningsprogramma’s worden grenzen verkend, vastgesteld en verlegd. Dit hangt nauw samen met het onderzoeksveld, de meest recente ontwikkelingen en mogelijkheden voor innovaties. Om een zo veelzijdig mogelijk programma aan te bieden, waarin al deze aspecten aan bod komen, is gekozen voor het thema 'Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en dilemma's'. Tijdens het PNS-congres 2018 belichten we verschillende soorten grenzen: ethische grenzen, grenzen in innovatie, internationale grenzen, en kwaliteitsgrenzen en de impact daarvan op de pre- en neonatale screeningsprogramma’s.


Programma


09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee

 

09.30 uur - Welkomstwoord door dagvoorzitter

Drs. Jaap van Delden MBA, centrumhoofd Centrum voor Bevolkingsonderzoek, RIVM.

09.40 uur - Opening

Em. prof. dr. André van der Zande, directeur-generaal RIVM
Drs. Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

09.50 uur - Pre- en neonatale screeningen: waar staan we?

Drs. Herma Vermeulen, afdelingshoofd pre- en neonatale screeningen, Centrum voor Bevolkingsonderrzoek, RIVM.

Herma VermeulenTijdens dit vijfde RIVM-CvB congres over ontwikkelingen in de pre- en neonatale screeningen blikt Herma Vermeulen, afdelingshoofd Pre- en Neonatale screeningen, terug op de afgelopen jaren. Ze praat u bij over de belangrijkste ontwikkelingen en veranderingen binnen de verschillende screeningsprogramma's.

10.05 uur - Hoe ver reikt de grens?

Dr. ir. Marc van Mil, docent biomedische genetica, Universiteit Utrecht / UMC Utrecht.

Marc van MilOver niet al te lange tijd kan het complete DNA van een pasgeboren of ongeboren kind razendsnel en goedkoop uitgelezen worden. Het analyseren van het hele genoom van de foetus op basis van een buisje bloed van de moeder, lijkt niet langer science fiction. Wat betekent dat voor de pre- en neonatale zorg? In deze lezing verkent Marc van Mil samen met u de mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwe DNA-technologieën rondom kinderwens, zwangerschap en geboorte.

10.40 uur - Waar stel je de grens?

Prof. dr. Guido de Wert, hoogleraar Biomedische Ethiek, Maastricht University.

Arthur JochemsWat betekenen de mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwe DNA-technologieën voor de maatschappij? Hoe lang is het nog acceptabel dat de overheid screeningen in de huidige vorm aanbiedt nu gepersonaliseerd screenen steeds betaalbaarder en toegankelijker wordt? In hoeverre zal neonatale screening verschuiven naar prenatale screening? En is dat gewenst? Guido de Wert werpt samen met u een blik op de ontwikkelingen van de komende twintig tot vijftig jaar en de mogelijke consequenties daarvan.

11.10 uur - Samenvatting dagvoorzitter en pauze


11.50 tot 13.00 uur - Subsessies ronde 1

1.  Bevolkingsonderzoek PSIE - waar staan we nu en waar gaan we naartoe?

Prof. dr. Masja de Haas, bijzonder hoogleraar Translationele Immunohematologie LUMC/Sanquin.
Drs. Dian Winkelhorst, arts-onderzoeker.

De sprekers kijken terug op twintig jaar ervaring met het bevolkingsonderzoek PSIE (Prenatale Screening Infectieziekten & Erytrocytenimmunisatie). U wordt bijgepraat over de resultaten van het gewijzigd beleid sinds 2011 (o.a. invoering Prenatale Foetale Typering) waarbij ook gekeken wordt naar internationale ontwikkelingen op dit gebied. Ook zal aandacht besteed worden aan toekomstige ontwikkelingen zoals de HIP-studie (HPA in Pregnancy), een landelijke prospectieve studie naar Foetale/Neonatale Alloimmuun Trombocytopenie.

2.    Uitbreiding hielprikscreening - onderzoek naar SCID

Dr. Mirjam van der Burg, Universitair hoofddocent Primaire immuundeficiënties LUMC.
Drs. Maartje Blom, (arts)-onderzoeker LUMC/RIVM.
Drs. Eugenie Dekkers, programmamanager neonatale hielprikscreening.

Eugenie Dekkers licht het besluit van de staatssecretaris toe voor een gefaseerde uitbreiding van de hielprik in de periode van 2018-2022.
Daarnaast praten Mirjam van der Burg en Maartje Blom u bij over de screening op SCID, het ziektebeeld, de behandelingsmogelijkheden en de inrichting van de pilot studie. Per 1 april zal de screening op severe combined immunodeficiency (SCID) in het kader van een pilotonderzoek naar SCID, de SONNET-studie, van start gaan in de regio Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Het doel van dit onderzoek is om een optimale implementatie van SCID-screening in de hielprik mogelijk te maken.

3.    Toepassing van big data in de zorg (in het Engels)

Dr. Miha Lavric, senior onderzoeker Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, Universiteit Twente.
Assist. Prof. dr. Chintan Amrit, assistent hoogleraar Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, Universiteit Twente.

Big data speelt een steeds grotere rol in de samenleving, maar wat betekent de toepassing en interpretatie van big data voor de zorg en wat kunnen we van bestaande initiatieven leren? Miha Lavric en Chintan Amrit leggen uit welke invloed dit kan hebben op pre- en neonatale screeningen.  Zij gaan met u op zoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik en ontsluiten van de gegevens uit de pre- en neonatale screeningsprogramma’s.  En zij leggen een relatie met overige overheidsinitiatieven en zich snel ontwikkelende ondersteunende computertechnieken.

4.    Geboortezorg bij verschillende culturen

Fadua el Bouazzaoui, voorlichter perinatale gezondheid Stichting Voorlichters Gezondheid.
Drs. Ingrid Peters, onderzoeker Erasmus MC en stafadviseur Stichting Prenatale Screening.

De kans is groot dat zorgverleners te maken krijgen met zwangeren met verscheidene culturele en religieuze achtergronden. Twintig procent van de Nederlandse bevolking heeft een migratie-achtergrond, waarvan zestig procent een niet-westerse. Verschillen in levensbeschouwing, leefgewoontes en rituelen rondom de preconceptie, zwangerschap en de kraamperiode, hebben daardoor invloed op de verloskundige zorg die nodig is. Fadua el Bouazzaoui en Ingrid Peters geven u zowel vanuit de theorie als de praktijk nieuwe inzichten voor prenatale zorg in een multi-etnische samenleving.

5.    Effectief samenwerken - Hoe doe je dat?

Drs. Janneke Steijns, samenwerkingsexpert Common Eye.

Waarom werk je samen? En wat levert het op? Met een interactief spel laat Janneke Steijns van Common Eye, je op een eenvoudige manier kennismaken met de basisregels van een goede samenwerking. Het geeft je spelenderwijs inzicht in wat er nodig is voor een goede samenwerking. Vervolgens zal aan de hand van de ervaringen uit dit spel, de basisbeginselen van samenwerken in kaart worden gebracht. Hierin komen praktische tips en lessen voor een prettige en vooral effectieve manier om samen dingen voor elkaar te krijgen.

6.     Preconceptie Dragerschapsscreening - waar staan we nu en waar gaan we naartoe?

Dr. Lidewij Henneman, universitair hoofddocent klinische genetica Vrije Universiteit Amsterdam.
Dr. Marleen Jansen, post-doc Amsterdam Public Health research institute en klinische genetica VUmc Amsterdam.

Ook voor de conceptie zijn er mogelijkheden voor onderzoek. Lidewij Henneman praat u bij over wat dragerschapsscreening precies inhoudt. Wat gebeurt er op dit moment op het gebied van dragerschapsscreening, zowel in Nederland, als internationaal? U krijgt een overzicht van de stand van zaken inclusief de mogelijkheden van preconceptie dragerschapsscreening op korte termijn.


13.00 uur - Lunch

14.00 uur - Energiek intermezzo


14.10 uur - Een kijkje over de grens (in het Engels)

Prof. dr. Jim Bonham, Director - Pharmacy, Diagnostics, and Genetics, Sheffield Children's NHS Foundation Trust.

Jim Bonham

We nemen letterlijk een kijkje over de grens als prof. Jim Bonham vertelt over de inrichting van het zorgsysteem in het Verenigd Koninkrijk en de rol van de screeningsprogramma’s daarbij. De neonatale hielprikscreening raakt het meest aan het directe werkveld van prof. Jim Bonham. Hij vertelt over de geschiedenis van de hielprikscreening en over huidige en toekomstige ontwikkelingen in zijn land.

14.45 uur - Pauze en zaalwissel


15.15 tot 16.25 uur - Subsessies ronde 2

1.    Onderzoek naar genetische screening van hielprikaandoeningen

Voorzitter: Prof. dr. Francjan van Spronsen, kinderarts metabole ziekten, Universitair Medisch Centrum Groningen.

Prof. dr. Richard Sinke, Interim afdelingshoofd en professor in Genoomanalyse, afdeling Genetica, Universitair Medisch Centrum Groningen.
Prof. dr. Ron Wevers, klinisch chemicus en hoofd Translational Metabolic Laboratory (TML), Radboud umc.
Dr. Marcel Nelen, plaatsvervangend afdelingshoofd genoom diagnostiek, klinisch moleculair geneticus, Radboud umc.

De Gezondheidsraad adviseerde in 2015 het opzetten van een technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van neonatale screening op DNA-niveau. Tijdens deze sessie bespreken we wat genetische screening betekent voor het hielprikprogramma. En hoe genetische screening past in de criteria van Wilson & Junger voor verantwoorde screening (WHO, 1968), die als basisvoorwaarden dienen voor de huidige hielprikscreening.

2.   De eerste resultaten van TRIDENT-2 en het cliëntenperspectief

Dr. Erik Sistermans, hoofd laboratorium genoomdiagnostiek VUmc.
Dr. Robert-Jan Galjaard, klinisch geneticus Erasmus MC.

Op 1 april 2017 is gestart met TRIDENT 2. In dit onderzoek kunnen zwangeren kiezen voor de combinatietest of de NIPT als zij besluiten te kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom. In deze sessie presenteren Erik Sistermans en Robert-Jan Galjaard de eerste resultaten van de studie. Daarnaast gaan zij in op wat het vinden van (neven)bevindingen bij de NIPT teweeg brengt bij een zwangere. 

3.  Mijn kind is slechthorend, wat nu?

Voorzitter: Dr. Anneke Meuwese, programmamanager neonatale gehoorscreening.

Mariën Hannink en Joke Hoogeveen, FODOK: Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder Cochleair Implantaat.

Elk jaar krijgen zo'n 200 ouders van kinderen van een paar maanden oud te horen dat hun kind niet genoeg hoort om goed te leren praten. Om de taalspraakontwikkeling toch zo optimaal mogelijk te laten verlopen, adviseert de audioloog meestal hoortoestellen en gezinsbegeleiding (vroegbehandeling). Maar wat doen ouders met deze adviezen en wat betekent dit voor de opvoeding en de ontwikkeling van hun kind? Tijdens deze subsessie vertellen ouders van dove/slechthorende kinderen over hun ervaringen. Na een korte inleiding met wat achtergrondinformatie wordt deze subsessie verder verzorgd door de FODOK.

4.    Geboortezorg bij verschillende culturen

Fadua el Bouazzaoui, voorlichter perinatale gezondheid Stichting Voorlichters Gezondheid.
Drs. Ingrid Peters, onderzoeker Erasmus MC en stafadviseur Stichting Prenatale Screening.

De kans is groot dat zorgverleners te maken krijgen met zwangeren met verscheidene culturele en religieuze achtergronden. Twintig procent van de Nederlandse bevolking heeft een migratie-achtergrond, waarvan zestig procent een niet-westerse. Verschillen in levensbeschouwing, leefgewoontes en rituelen rondom de preconceptie, zwangerschap en de kraamperiode, hebben daardoor invloed op de verloskundige zorg die nodig is. Fadua el Bouazzaoui en Ingrid Peters geven u zowel vanuit de theorie als de praktijk nieuwe inzichten voor prenatale zorg in een multi-etnische samenleving.

5.    Effectief samenwerken - Hoe doe je dat?

Drs. Janneke Steijns, samenwerkingsexpert Common Eye.

Waarom werk je samen? En wat levert het op? Met een interactief spel laat Janneke Steijns van Common Eye, je op een eenvoudige manier kennismaken met de basisregels van een goede samenwerking. Het geeft je spelenderwijs inzicht in wat er nodig is voor een goede samenwerking. Vervolgens zal aan de hand van de ervaringen uit dit spel, de basisbeginselen van samenwerken in kaart worden gebracht. Hierin komen praktische tips en lessen voor een prettige en vooral effectieve manier om samen dingen voor elkaar te krijgen.

6.    Preconceptie Dragerschapsscreening - waar staan we nu en waar gaan we naartoe?

Dr. Lidewij Henneman, universitair hoofddocent klinische genetica Vrije Universiteit Amsterdam.
Dr. Marleen Jansen, post-doc Amsterdam Public Health research institute en klinische genetica VUmc Amsterdam.

Ook voor de conceptie zijn er mogelijkheden voor onderzoek. Lidewij Henneman praat u bij over wat dragerschapsscreening precies inhoudt. Wat gebeurt er op dit moment op het gebied van dragerschapsscreening, zowel in Nederland, als internationaal? U krijgt een overzicht van de stand van zaken inclusief de mogelijkheden van preconceptie dragerschapsscreening op korte termijn.

 


16.25 uur - Zaalwissel

16.30 uur - Grensoverschrijdend einde

16.45 uur - Napraten met lekkere hapjes en een drankje


 

Aanmelden


U kunt zich hier aanmelden voor het vijfde landelijke PNS-congres op 17 april 2018. Graag ook uw keuze voor twee subsessies per ronde aangeven. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Ongeveer twee weken voor aanvang van het PNS-congres ontvangt u per e-mail de definitieve bevestiging van deelname met routebeschrijving en de subsessies. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie

Voor deelname aan de PNS-congres wordt accreditatie aangevraagd voor diverse beroepsgroepen. Een overzicht hiervan vindt u in onderstaande tabel. In verband met de aangevraagde accreditatie ook uw BIG-nummer invullen bij uw registratie.

Beroepsvereniging Punten
Sociale geneeskunde via ABSG (arts maatschappij en gezondheid) 4
BEN (echoscopisten)* 6
NVDA (doktersassistenten) 6
KNOV (verloskunde) 5
NVK (kindergeneeskunde) 5
NVKC (klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde) 5
NVMM (medische microbiologie) 6
NVML (biomedisch laboratoriummedewerkers) 3
NVOG (gynaecologie) 5
VKGN (Klinische Genetica) 5
V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden) 6

* Graag in het opmerkingenveld van uw aanmelding ook uw 4 cijferige BEN-lidnummer doorgeven.


Contact


Voor vragen over uw registratie of logistieke zaken, kunt u contact opnemen met Janneke Mulder van het congresbureau: janneke.mulder@facetwo.nl
Heeft u inhoudelijke vragen over het congres, neem dan contact op via cvb@rivm.nl


Locatie en routebeschrijving


De Rijtuigenloods
Terrein ‘De Wagenwerkplaats’
Piet Mondriaanplein 61
Amersfoort

De Rijtuigenloods bevindt zich op 5 minuten lopen van Amersfoort Centraal Station op het terrein 'de Wagenwerkplaats'. Met de auto is deze evenementenlocatie uitstekend bereikbaar via uitvalswegen A28 en A1. Wie De Rijtuigenloods met de auto bezoekt kan gratis parkeren op eigen terrein. Er zijn laadpalen aanwezig voor electrische auto's. Voor een uitgebreide routebeschrijving kunt u terecht op de website van De Rijtuigenloods.