Elektromagnetische velden

Binnenshuis kunnen EMV ontstaan door elektrische installaties buitenshuis zoals hoogspanningslijnen, door bedrading in huis en door het gebruik van elektrische apparatuur binnenshuis.

Luchtfoto van een groot gebouwEMV worden onderverdeeld in extreem-laagfrequente velden (0-300 Hz) en radiofrequente velden (300 Hz-300 GHz). Huishoudelijke apparaten die deze velden veroorzaken zijn onder andere stofzuigers, magnetrons, wekkerradio’s, waterbedden en mobiele telefoons.


Meer informatie over EMV vindt u bij het onderwerp Elektromagnetische velden.

Home / Onderwerpen / B / Binnenmilieu / Elektromagnetische velden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu