Wetgeving en beleid

Het beleid richt zich op het scheppen van de randvoorwaarden voor een gezond binnenmilieu.

Aan brede tafels ziet u een aantal oplettende parlementsleden op de rug gezien

Er bestaan verschillende wetten, richtlijnen en besluiten die het binnenmilieu moeten bevorderen, bijvoorbeeld het Bouwbesluit, de Tabakswet en de Warenwet. Het verbeteren van het binnenmilieu in woningen, scholen en kindercentra is een van de speerpunten van de overheid in de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid.

Zie voor meer informatie de website van het ministerie van IenM en het RIVM-rapportnummer 630789003 (hoofdstuk 5).

Home / Onderwerpen / B / Binnenmilieu / Wetgeving en beleid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu