Bijscholing

Het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) is ingrijpend gewijzigd in 2011. Het RIVM/CvB biedt verschillende activiteiten aan om betrokken beroepsgroepen te informeren en bij te scholen. Hier vindt u informatie over het aanbod

E-learning over PSIE

Deze e-learning is ontwikkeld voor professionals die zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erythrocytenimmunisatie (PSIE). Het bevolkingsonderzoek PSIE onderscheidt zich op een aantal punten van de reguliere zorg.

Na het volgen van deze geaccrediteerde e-learning heeft u kennis van de doelstelling, achtergrond en geschiedenis van het bevolkingsonderzoek PSIE, de juiste uitvoering van de screening, informed consent procedures, registratie van gegevens, en uitslagen en vervolgacties.

Ga naar boven


Scholingsbijeenkomsten PSIE 2011: powerpointpresentaties

De zes regionale scholingsbijeenkomsten in maart/april 2011 over de veranderingen in het bevolkingsonderzoek PSIE en de NHS zijn bijgewoond door ruim 600 mensen. Zij lieten zich bijpraten over de preventie van zwangerschapsimmunisatie (PSIE), en screening op cystic fibrosis en hemoglobinopathiëen, erfelijkheid en dragerschap (NHS).

U kunt de gebruikte powerpointpresentaties hier bekijken:

Presentatie 1: Inleiding: het bevolkingsonderzoek PSIE
Mw. Y.H.H.M. Wijnands, medisch adviseur RIVM – DVP Bilthoven
- Powerpoint presentatie

Presentatie 2: Erytrocytenimmunisatie tijdens de zwangerschap
Mw. Drs. M.A.M. Overbeeke, consulent, Sanquin Diagnostiek, Amsterdam
- Powerpoint presentatie

Presentatie 3: Veranderingen in de logistieke uitvoering van PSIE
Mw. Y.H.H.M. Wijnands, medisch adviseur RIVM – DVP Bilthoven
- Powerpoint presentatie

Presentatie 4: Hemolytische ziekte van de foetus of pasgeborene
Dr. D. Oepkes, gynaecoloog perinatoloog, LUMC Leiden
- Powerpoint presentatie

Ga naar boven


Informatiematerialen bijscholing 2011

De volgende materialen zijn uitgereikt bij de bijscholingsbijeenkomsten in het voorjaar 2011:

Ga naar boven


Routinematige navelstrengbloedbepaling is vervallen per 1 januari 2013

In de materialen die op deze site zijn te downloaden, wordt aangegeven dat de routinematige bepaling van de Rhesus (D)-bloedgroep (RhD) in het navelstrengbloed van kinderen van RhD-negatieve zwangeren op termijn vervalt.
Inmiddels heeft de minister van VWS besloten dat de routinematige navelstrengbloedbepaling kan vervallen per 1 januari 2013. In uitzonderingssituaties blijft de navelstrengbloedbepaling door lokale laboratoria wel bestaan:

  • bij een ontbrekende uitslag van de foetale RhD-typering
  • bij de geboorte van meerlingen met een positieve foetale RhD-typering
  • in bepaalde uitzonderingssituaties zoals bijvoorbeeld bij zeldzaam voorkomende genetische variatie. Dit gebeurt op geleide van de uitslag van Sanquin.

Banner verandering navelstrengbloedbepaling

Meer informatie:

Ga naar boven

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu