Draaiboek en checklist

Informatie over het draaiboek Prenatale Screening Infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) en de checklists voor verloskundig zorgverleners en laboratoria over de uitvoering van het onderzoek.

Draaiboek PSIE

Het draaiboek Prenatale Screening Infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) beschrijft de taken van instanties en individuele zorgverleners die bij de PSIE betrokken zijn. Het draaiboek heeft voor alle direct betrokkenen een bindend karakter. De inhoud van het draaiboek is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep van deskundigen uit het veld.

Op 1 januari 2016 is een nieuwe versie (5.0) van het draaiboek uitgebracht. In deze herziene versie zijn met name tekstuele aanpassingen gedaan. Zo is de tekst over de meldingsplicht hepatitis B-virusinfectie en de te trekken conclusie na syfilis-diagnostiek aangescherpt. Ook is informatie toegevoegd over het uitgebrachte 'Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen'. Verder zijn linken toegevoegd naar de nieuwe checklist 'Toestemming en registratie bij de pre- en neonatale screeningen' en zijn web- en contactadressen geactualiseerd.

Het draaiboek PSIE is beschikbaar:

  • in digitale vorm: het draaiboek heeft een overzichtelijke navigatie met speciale ingangen voor de verschillende betrokkenen bij het bevolkingsonderzoek PSIE
  • als pdf: het draaiboek is ook als pdf te downloaden en/of te printen. Het draaiboek wordt niet meer gedrukt. 

U vindt het digitale draaiboek op www.draaiboekPSIE.nl of bekijk de pdf van Draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie, versie 5.0, 1 januari 2016.


Checklist voor verloskundig zorgverleners

De checklist geeft een stapsgewijs overzicht van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie: wanneer krijgt de zwangere welk bloedonderzoek aangeboden en wanneer moet de VKZ welke handelingen verrichten bij afwijkende uitslagen.

Checklist: Beslisschema’s toestemming en registratie bij pre- en neonatale screeningen

De beslisschema’s geven antwoord op de volgende vragen: Hoe weet u dat de zwangere toestemming geeft voor screening? Wat noteert u in haar dossier? Kan zij registratie in het informatiesysteem van de screening weigeren? Hoe geeft u als verloskundig zorgverlener gegevens door en wanneer doet u dat?

Checklist voor laboratoria

De checklist geeft een stapsgewijs overzicht van de in het kader van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie uit te voeren bloedonderzoeken en welke informatie de laboratoria binnen welke termijnen dienen door te geven aan verloskundig zorgverleners en de DVP-regiokantoren.


Meer informatie:

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu