Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties

Op 10 juli 2009 is het 'Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties' ondertekend. Het bodembeleid verandert hiermee ingrijpend en de verantwoordelijkheden van het Rijk verschuiven naar de provincies en gemeenten. Bij het convenant is een uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma worden de acties die volgen uit het convenant nader uitgewerkt.

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/

Home / Onderwerpen / B / Bodemsanering / Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu