C

 • Campylobacter

  Campylobacter is een bacterie die voorkomt in de darmen van dieren. Dieren en mensen kunnen ziek worden door de bacterie. Mensen kunnen via dieren en voedsel besmet raken en een maag-darminfectie krijgen.

 • Candida

  Candida is een schimmelinfectie die veroorzaakt wordt door gistachtige schimmels. Een gist die vaak bij de mens wordt aangetroffen is de Candida albicans.

 • Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae

  Sommige Enterobacteriaceae-stammen produceren carbapenemase, wat resistentie voor carbapenem-antibiotica zoals imipenem en meropenem tot gevolg heeft. Deze stammen vormen een belangrijke bedreiging voor de klinische patiëntenzorg en openbare gezondheidszorg.

 • CAROLA

  CAROLA is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. Het acroniem CAROLA staat voor Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas.

 • Chikungunya

  Chikungunya is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus komt voor in (sub)tropische gebieden en wordt overgedragen door muggen die overdag steken.

 • Chlamydia trachomatis

  In Nederland is chlamydia de meest voorkomende bacteriële soa.

 • Cholera

  Cholera wordt veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae en wordt gekenmerkt door heftige, waterige diarree. Tegenwoordig is cholera een importziekte en zeer zeldzaam in Nederland.

 • Chroom-6 en CARC

  Het RIVM voert drie onderzoeken uit over blootstelling aan chroom-6-houdende verf. De onderzoeken worden uitgevoerd voor het ministerie van Defensie, de gemeente Tilburg en NS. Er wordt onder andere gekeken naar de risico’s voor de gezondheid en hoe de betrokken organisaties zijn omgegaan met regelgeving. Op Defensie-locaties wordt daarnaast onderzoek verricht naar de topcoating Chemical Agent Resistant Coating (CARC) en het effect op de gezondheid. Op deze website vindt u ook informatie over de stof chroom-6 en de stoffen in CARC.

 • Circulaire economie

  Van afval weer grondstof voor nieuwe producten maken door hergebruik of recycling van deze producten, of de daarin gebruikte stoffen. In een circulaire economie gaat het om het sluiten van productketens om grondstoffen en hun waarde zo lang mogelijk te behouden. Het gebruik van biomassa als hernieuwbare grondstof voor producten en energie (bio-based economie) speelt een belangrijke rol om de circulaire economie koolstofneutraal te maken. Maar hoe sluit je kringlopen zo veilig en duurzaam mogelijk?

 • Clostridium difficile

  De bacterie Clostridium difficile is een veroorzaker van diarree en darminfecties, vooral in zorginstellingen. Door antibioticagebruik is de weerstand van ziekenhuispatiënten lager en daardoor kan Clostridium diffficile gemakkelijk een infectie veroorzaken.

 • Consexpo

  ConsExpo is een computerprogramma waarmee de blootstelling aan stoffen in consumentenproducten kan worden geschat en beoordeeld. Het gaat hierbij om stoffen als verf, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Het model is ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In oktober 2016 is een verbeterde, web-based versie gelanceerd.

 • Consumentenblootstelling chemische stoffen

  Consumenten worden regelmatig blootgesteld aan chemische stoffen die in alledaagse consumentenproducten zitten of die uit producten vrij kunnen komen. Het gaat dan om consumentenproducten zoals verf, cosmetica, deodorant en-, schoonmaakmiddelen. Chemische stoffen in deze producten mogen geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

 • Coordination Centre for Effects (CCE)
 • Cosmeticaklachten

  Elk jaar gaan in Nederland miljoenen cosmetische producten over de toonbank. Cosmetica zijn veilig, maar soms komen klachten voor zoals jeuk, uitslag, rode ogen of overgevoeligheidsreacties.

 • Coördination Centre for the Effects

  Ecosystemen verarmen als luchtverontreinigende stoffen neerslaan in de natuur. Dit probleem overstijgt de grenzen van landen en maatregelen raken aan andere beleidsvelden. Daarom informeert het Coördination Centre for the Effects (CCE) beleidsmakers over de effecten van luchtverontreiniging op verschillende ecosystemen en het rendement van maatregelen.

 • Creutzfeldt-Jakob klassiek

  De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is een zeldzame hersenziekte die behoort tot de sponsvormige hersenafwijkingen. Deze afwijkingen worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een infectieus eiwit, het zogeheten prion. CJD leidt tot snel verlopende dementie, stijfheid, problemen met zien, spraakstoornissen en coördinatiestoornissen. CJD treft merendeels oudere mensen en kent een dodelijke afloop.

 • Creutzfeldt-Jakob variant

  De ziekte van Creutzfeldt-Jakob variant (vCJD) is een zeldzame hersenziekte die behoort tot de sponsvormige hersenafwijkingen. Verondersteld wordt dat vCJD is gerelateerd aan de gekkekoeienziekte (BSE). vCJD leidt tot psychiatrische stoornissen en toenemende onzekerheid bij het lopen en maken van bewegingen. De ziekte komt merendeels voor bij jonge mensen en heeft een dodelijke afloop.

 • Cryptosporidiose

  Cryptosporidiose wordt veroorzaakt door een eencellige parasiet (protozo): Cryptosporidium.

 • Cytomegalovirusinfectie

  Cytomegalovirusinfectie wordt veroorzaakt door het cytomegalovirus (CMV), dat behoort tot de groep van de herpesvirussen.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu