Gezondheidsonderzoek chroom-6 bij de gemeente Tilburg

Het 'Gezondheidsonderzoek gebruik chroom-6 bij tROM in Tilburg’ is in volle gang. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM.

Uitvoering van het onderzoek

Stap 1: Verzamelen van vragen

De eerste stap in het onderzoek is het verzamelen van vragen van belanghebbenden. Belanghebbenden, zoals tROM-werkers, vakbonden, betrokken letselschade-advocaten en de gemeente Tilburg, hebben vragen doorgegeven via groepsgesprekken en een online vragenlijst.

Stap 2: Onderzoeksvragen vaststellen

In stap twee heeft het RIVM alle verzamelde vragen gebundeld in tientallen onderzoeksvragen. Bij dit proces is geen vraag verloren gegaan. Vervolgens stelt de Onderzoekscommissie Tilburg de onderzoeksvragen vast. Ook bepaalt de Commissie welke vragen als eerste beantwoord moeten worden door de onderzoekers. De eerste onderzoeksvragen zijn inmiddels vastgesteld.

Het is nog steeds mogelijk om vragen voor het onderzoek door te geven. Als er een vraag binnenkomt die nog niet eerder is gesteld, wordt telkens stap twee opnieuw doorlopen. Vragen kunt u doorgeven via het Informatiepunt Chroom-6 Tilburg.

Stap 3:  Vaststellen van onderzoeksplannen

We zijn nu bij stap drie in het onderzoek. Momenteel stelt het RIVM onderzoeksplannen op van de onderzoeksvragen. In een onderzoeksplan staat beschreven hoe, wanneer en door wie de vraag beantwoord gaat worden. Het onderzoek is omvangrijk, daarom zijn de vragen onderverdeeld in deelonderzoeken. Elk deelonderzoek krijgt een eigen onderzoeksplan.

De onderzoeksplannen worden getoetst door de Inhoudelijke Klankbordgroep. De Klankbordgroep bewaakt de wetenschappelijke en maatschappelijke kwaliteit van het onderzoek. Vervolgens zal de Onderzoekscommissie de onderzoeksplannen vaststellen. Zodra een onderzoeksplan is vastgesteld, wordt deze gepubliceerd op de website van het RIVM.

Stappen 4 en 5: Beantwoorden van de vragen

In stap vier wordt het onderzoek uitgevoerd. Meer informatie hierover volgt binnenkort als de onderzoeksplannen zijn getoetst en vastgesteld (zie stap drie).

Stap vijf staat in het teken van het communiceren van onderzoeksresultaten. Stap vijf loopt tegelijkertijd met stap vier. Zodra resultaten beschikbaar zijn, zullen deze openbaar worden gemaakt. Op deze manier hoeft u niet te wachten totdat het volledige onderzoek is afgerond.

Informatiepunt

Als u zich heeft geregistreerd bij het Informatiepunt Chroom-6 Tilburg, wordt u vanzelf op de hoogte gehouden van het onderzoek.

Waar zijn de resultaten te vinden?

Video: De projectleider licht het onderzoek gebruik chroom-6 bij tROM in Tilburg toe

Home / Onderwerpen / C / Chroom-6 en CARC / Gezondheidsonderzoek chroom-6 bij de gemeente Tilburg

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu