Inhoudelijke Klankbordgroep

Het doel van de Inhoudelijke Klankbordgroep is om de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en zorgvuldigheid van het 'Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie: POMS-locaties, chroom-6 en CARC' te toetsen.

Verantwoordelijkheden

De Inhoudelijke Klankbordgroep begeleidt het 'Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC'. De Inhoudelijke Klankbordgroep geeft advies aan de onderzoekers over de onderzoeksplannen, de uitvoering van het onderzoek en (tussen)resultaten. Het RIVM ziet, als coördinator van het onderzoek, erop toe dat een advies van de Klankbordgroep wordt behandeld door de onderzoekers. De onderzoekers leggen verantwoording af aan de Paritaire Commissie over wat zij met het advies doen.

De rol van de Inhoudelijke Klankbordgroep wordt toegelicht in de "Beschrijving klankbordgroep Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, chroom-6 en CARC". De deelnemers van de Inhoudelijke Klankbordgroep hebben een verklaring van belangen ondertekend. Dit geeft aan dat zij transparant zijn over hun belangen en vertegenwoordiging en deelnemen zonder last en ruggenspraak. 

Deelnemers Inhoudelijke Klankbordgroep

De deskundigen in de Inhoudelijke Klankbordgroep zijn aangedragen door de verschillende belanghebbenden, zoals vakbonden, letselschade-experts, onderzoekers en ministerie van Defensie. 

Naam

Rol Inhoudelijke Klankbordgroep 

Organisatie 

Prof. dr. André Knottnerus 

Voorzitter 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en Universiteit Maastricht

Dr. Pieter van Broekhuizen 

Lid

Interfacultaire Vakgroep Milieukunde (IVAM, Universiteit Amsterdam)

Prof. dr. Lex Burdorf 

Lid 

Erasmus Medisch Centrum

Mr. Lydia Charlier 

Lid 

Beer Advocaten

Prof. dr. Jan Willem Cohen Tervaert

Lid 

Stichting Reinaert Kliniek en Universiteit Maastricht

Dr. Gerard Hageman 

Lid 

Medisch Spectrum Twente (MST)

Prof. dr. Floor van Leeuwen 

Lid 

Nederlands Kanker Instituut (NKI, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) 

Dr. Paul Scheepers 

Lid 

Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc)

Ir. Theo Sijbranda 

Lid 

Coördinatiecentrum Expertisecentrum Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG, ministerie van Defensie) 

Dr. Dick Spreeuwers 

Lid 

Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (IKA Ned)

Mr. Wout van Veen 

Lid 

Wout van Veen Advocaten 

Drs. Wim van Veelen 

Lid 

Vakbond FNV

Dr. Pim Verduijn

Lid 

Stichting Reinaert Kliniek

Dr. Louis Verschoor 

Lid 

Expertise Centre Environmental Medicine (ECEMed, Ziekenhuis Rijnstate)

Dr. Joris IJzermans 

Lid 

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL)

Prof. dr. Martin van den Berg, ERT 

Adviseur 

Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS, Universiteit van Utrecht) 

Prof. dr. Erik Lebret

Adviseur 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Universiteit Utrecht 

Prof. dr. Ruud Woutersen

Adviseur 

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek (TNO) 

Dr. Rob Beelen 

Toehoorder

Onderzoeksleider, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

Prof. dr. Wilfried Notten 

Toehoorder 

Wetenschappelijk adviseur Paritaire Commissie, emeritus hoogleraar kennismanagement in de gezondheidszorg

  

Beschrijving en werkwijze Inhoudelijke Klankbordgroep

Ondertekende verklaringen van belangen Inhoudelijke Klankbordgroep

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu