Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM)

Bij het RIVM is het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) ondergebracht. Het CAM heeft tot taak om op de Nederlandse markt nieuw verschenen drugs aan een multidisciplinaire risicobeoordeling te onderwerpen. Op basis hiervan adviseert het CAM de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over toepasselijke maatregelen. Daarnaast heeft het CAM tot taak nieuwe drugs vroegtijdig te signaleren.

Het CAM is in 2000 bij wet ingesteld en heeft tot taak ervoor zorg te dragen dat nieuwe drugs aan een risicobeoordeling worden onderworpen volgens vastgelegde procedures en criteria.  Het CAM bestaat uit een coördinator en een secretariaat en wordt bijgestaan door een commissie risicobeoordeling nieuwe drugs, waarin diverse deskundigen op het gebied van drugs en drugsgebruik zijn vertegenwoordigd. Het CAM heeft ook een coördinerende taak bij het vroegtijdig signaleren van nieuwe drugs, waarbij gebruik wordt gemaakt van de al bestaande monitoringssystemen.

Het CAM verstaat onder nieuwe drugs psychoactieve middelen die nieuw op de Nederlandse markt zijn verschenen. Dit kunnen ook nieuwe combinaties, nieuwe toepassingen of veranderd gebruik van bestaande middelen zijn. De middelen kunnen zowel van plantaardige als van synthetische oorsprong zijn. Plantaardige middelen zijn bijvoorbeeld pa kruiden. Synthetische middelen zijn bijvoorbeeld smart-drugs en geneesmiddelen.

 

Home / Onderwerpen / C / Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu