Commissie risicobeoordeling nieuwe drugs

De commissie risicobeoordeling nieuwe drugs voert risicoschattingen uit aan nieuwe drugs.

De commissie risicobeoordeling nieuwe drugs heeft vier taken:

 1. Het ondersteunen van het CAM
 2. Zo breed mogelijk informatie uitwisselen betreffende trends in drugs en drugsgebruik
 3. Het op onafhankelijke, slagvaardige en multidisciplinaire wijze uitvoeren van risicobeoordelingen van nieuwe drugs
 4. Toetsing en evaluatie van de risicobeoordelingsprocedure.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die deskundig zijn op het gebied van drugs, drugsgebruik en drugsverslaving, en vertegenwoordigers van de ministeries van VWS en van Veiligheid en Justitie (zie netwerk CAM (PDF, 17Kb)). Op dit moment maken deskundigen van de volgende organisaties deel uit van de commissie:

 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (NVWA)
 • Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) Unit Zuid-Nederland (Synthetische Drugs)
 • Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD Amsterdam)
 • Tactus Verslavingszorg
 • SolutionS Center
 • Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van Amsterdam
 • Trimbos-instituut
 • Landelijk Parket van het ministerie van Veiligheid&Justitie
 • Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) van het Trimbos-instituut
 • Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 • Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)

Daarnaast hebben beleidsambtenaren van het ministerie van VWS en van het ministerie van Veiligheid&Justitie zitting in de commissie en is de coördinator van het CAM de secretaris.

De risicobeoordelingscommissie komt minimaal drie keer per jaar bijeen. Dit met het oog op een constante uitwisseling van informatie over nieuwe trends. Daarnaast komt de commissie ook bijeen bij ernstige signalen over nieuwe drugs of als het ministerie van VWS om een risicobeoordeling vraagt.

De commissie is formeel ingesteld via een Ministerieel besluit (Staatscourant  2 februari 2004 en wijzigingsbesluit)

Home / Onderwerpen / C / Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) / Commissie risicobeoordeling nieuwe drugs

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu