Factsheets zijn 'levende' documenten waarin informatie over blootstellingparameters van uiteenlopende producten wordt gegeven. Deze parameterwaardes zijn voor het gebruik in ConsExpo afgeleid. Per productgroep zijn factsheets opgesteld.

In de factsheets worden achtergrondinformatie, blootstellingsscenario's en de daarbij behorende standaardwaarden beschreven per productcategorie. De volgende factsheets zijn gemaakt:

Home / Onderwerpen / C / Consexpo / Factsheets

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu