D

 • Darmkanker bevolkingsonderzoek
 • Dengue

  Dengue (of knokkelkoorts) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus komt voor in (sub)tropische gebieden en wordt overgedragen door muggen. Dengue komt regelmatig voor bij mensen die landen hebben bezocht waar de ziekte voorkomt.

 • Diagnostiek infectieziekten 13 juni 2018
 • Diagnostisch Vademecum Infectieziekten 13 juni 2018
 • Dientamoeba fragilis

  Dientamoeba fragilis is een parasiet die in de darm kan voorkomen. De infectie komt regelmatig voor bij mensen van alle leeftijden.

 • Difterie

  Difterie is een besmettelijke ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door een Corynebacterium bacterie. De bacterie wordt van mens op mens overgedragen. Voor invoering van vaccinatie was difterie een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen. In Nederland worden nog sporadisch gevallen van difterie gemeld. Deze gevallen komen dan meestal uit het buitenland.

 • Dioxine
 • DMAC

  DMAC (dimethylacetamide) is een door mensen gemaakte chemische stof, die van nature niet in het milieu voorkomt. Dierproeven tonen aan dat DMAC effecten op de lever geeft, luchtwegirritatie kan veroorzaken en een effect heeft op de ontwikkeling van het nageslacht (reprotoxisch). Het verband tussen DMAC en luchtwegirritatie en levereffecten is ook bij mensen vastgesteld. De stof wordt via de luchtwegen en de huid snel opgenomen.

 • Doetinchem Cohort Studie

  Al 30 jaar (sinds 1987) wordt de gezondheid van een groep willekeurig gekozen volwassen Nederlanders uit Doetinchem van oorspronkelijk tussen 20-60 jaar bijgehouden. Dit levert een schat aan informatie van vier generaties op: 20-29, 30-39, 40-49 en 50-60 jarigen. De naam van deze studie is: de Doetinchem Cohort Studie. Elke 5 jaar worden de gezondheid en leefgewoonten van de deelnemers onderzocht bij de plaatselijke GGD.

 • Down, edwards- en patauscreening

  Tijdens de zwangerschap kunt u uw kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit onderzoek heet prenatale screening. U bepaalt zelf of u dit onderzoek wilt laten doen.

 • Drink- en zwemwater

  Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo zorgt schoon drinkwater voor een gezond voedingspatroon en nodigt schoon zwemwater uit tot meer bewegen. Het RIVM werkt aan schoon en gezond water voor iedereen.

 • Duurzaamheid

  De oppervlakte van de aarde is eindig, grondstoffen kunnen opraken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en de natuur is begrensd. Om een goede leefomgeving en ons welvaartniveau te behouden, is het noodzakelijk dat ecosystemen goed functioneren en hulpbronnen steeds opnieuw worden gebruikt. Hiervoor is ontwikkeling en innovatie nodig. Het RIVM draagt met haar kennis bij aan de transitie naar een duurzame samenleving.

 • Duurzame Ontwikkelingsdoelen
 • Duurzame preventie, zorg en ondersteuning

  De afgelopen jaren zijn in Nederland diverse initiatieven ontstaan met als doel het zorgsysteem duurzamer vorm te geven. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in het voorjaar van 2013 aangegeven een aantal van deze initiatieven actief te willen volgen. Hiervoor heeft zij negen initiatieven benoemd als zogenaamde ‘proeftuin’. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgt deze proeftuinen in de Landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement (LMP).

 • DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's

  De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) zorgt voor een professionele uitvoering en ondersteuning van een aantal vaccinatie- en screeningsprogramma’s die door de rijksoverheid aan de Nederlandse bevolking worden aangeboden.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu