Opzet van het onderzoek

Doelstelling van het onderzoek

Het onderzoek bestudeert de invloed van een combinatie van harde en zachte organisatieaspecten op de toegevoegde waarde voor de gebruikers van een EPD (en richt zich minder op de technische kant van het EPD). Aspecten als leiderschap, cultuur afstemming en communicatie, en innoverend vermogen van de gebruikers van het EPD komen aan de orde.

We streven ernaar om zoveel mogelijk ziekenhuizen te betrekken bij dit onderzoek. Bij elk ziekenhuis vragen we medewerkers om een –anonieme– elektronische vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer een kwartier. Daarnaast wordt een aantal van deze medewerkers benaderd voor een persoonlijk interview. Na verwerking van de gegevens, zullen we de informatie aan de ziekenhuizen terugkoppelen.

Wat gaan we doen?

• Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die voor dit onderzoek zijn ontwikkeld. De hiervoor gebruikte vragen zijn gevalideerde vragen uit eerdere onderzoeken.
• De vragenlijsten worden elektronisch aangeboden en anoniem worden verwerkt via een Trusted Third Party (TTP)-constructie.
• We interviewen sleutelfiguren rond het EPD en de patiëntregistratie.
• In overleg met u, ontvangt u van ons de benchmarkinformatie die u nodig heeft.

Wat vragen we van respondenten?

Het streven is dat een groot aantal medewerkers van iedere afdeling de vragenlijst invult. We vragen u daarom om de e-mailadressen van deze mederkers te sturen u naar de Trusted Third Party. Zij versturen de link met de vragenlijsten aan de medewerkers. De vragenlijsten kunnen vervolgens on line worden ingevuld.

Daarnaast willen we interviews houden met een medewerker van de ICT-afdeling, de HR-afdeling en de adminstratieve afdeling die uw afdeling ondersteunen.

 

Home / Onderwerpen / D / Opzet van het onderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu