Dioxine

Iedereen krijgt dioxines binnen, vooral door het eten van vlees, vette vis, zuivel en eieren. Dioxines kunnen bij bepaalde dosering effecten hebben op het immuunsysteem, de hersenontwikkeling en de voortplanting. Bij hele hoge doseringen kunnen ze ook kanker veroorzaken. Er zijn regels en normen voor de hoeveelheid dioxines die mensen binnen mogen krijgen. Het RIVM onderzoekt de blootstelling van de bevolking aan dioxines via de voeding en het hiermee samenhangende gezondheidsrisico.

Wat zijn dioxines?

Dioxines is een verzamelnaam voor een groep van chemische stoffen die bij (vuil)verbrandingsprocessen kunnen ontstaan. Daarnaast kunnen zij in bepaalde chemische stoffen voorkomen, zoals in PCB-houdendende koelvloeistof of in bepaalde bestrijdingsmiddelen zoals pentachloorphenol, dat veel is gebruikt als houtverduurzamingsmiddel. Dat betekent dat ook oudere bouwmaterialen besmet kunnen zijn met deze stoffen. Hoewel de uitstoot van dioxines de laatste 20 jaar sterk aan banden gelegd is, komen dioxines in kleine concentraties nog steeds in heel Nederland voor. De hoeveelheid dioxines in de lucht is gering. Het inademen van dioxines uit de lucht draagt nauwelijks bij aan de hoeveelheid dioxines die mensen via het voedsel binnenkrijgen.  

Hoe komen dioxines in ons voedsel terecht?

Dieren krijgen soms dioxines binnen door veevoeder. Hierdoor kunnen dioxines in het dier zelf terechtkomen om van daaruit naar eieren en melk overgedragen te worden. Om blootstelling van mensen en dieren te beperken zijn productnormen opgesteld. Voor landbouwhuisdieren is grond een belangrijke dioxinebron. Kippen pikken bijvoorbeeld in de bodem op zoek naar voedsel en krijgen zo dioxines binnen. Op vergelijkbare wijze krijgen grazende koeien dioxines binnen.

Regels en normen

Door de EU Scientific Committee on Food, de voorloper van de European Food and Safety Authority, is in 2001 een blootstellingsnorm voor de mens vastgesteld. Daarnaast zijn er in de Europese Unie maatregelen genomen voor maximaal toegestane gehaltes voor dioxineachtigen in diervoer en voedingsmiddelen. Hierdoor zal het dioxinegehalte in voedingsmiddelen afnemen en, zoals recent door het RIVM vastgesteld, ook de blootstelling via de voeding.

 

kip

Home / Onderwerpen / D / Dioxine

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu