Cohortonderzoeken

Unieke waarde

Het huidige volksgezondheidsbeleid en het werk van de huisarts in de praktijk is voor een groot deel gevormd door de kennis die uit langdurige cohorten is voortgekomen. Denk bijvoorbeeld aan de ongezonde aspecten van roken, voeding en kanker, overgewicht en hart-  en vaatziekten of cholesterol. In deze studies ligt de opmaat voor het steeds strengere tabaksontmoedigingsbeleid. Eén van de eerste en meest beroemde cohortstudies is de Framingham Heart Studie, die in 1948 is gestart in het Amerikaanse plaatsje Framingham bij ruim 5.000 volwassen. Deze studie loopt nog steeds en is nu ook gericht op de kinderen van de oorspronkelijke deelnemers. Het belang van dit soort studies bestaat nog steeds, deels met dezelfde thema’s (risicofactoren voor hart- en vaatziekten) en deels met een breder palet aan gezondheidsproblemen (chronische ziekten en kwaliteit van leven), maar ook met een veel uitgebreider scala aan gezondheidsdeterminanten. De huidige studies bieden veel meer zicht op de recente generaties die gemiddeld een andere levensloop met andere gezondheidsbedreigende factoren hebben dan de generaties daarvoor. Voortdurende investering in cohortonderzoek is dus een noodzakelijk onderdeel van het volksgezondheidsbeleid.

Nederlandse Cohorten

Nederland heeft een sterke traditie met gezondheidswetenschappelijk cohortonderzoek. Voorbeelden van studies van ouderen zijn: ERGO (in Rotterdam), LASA (vanuit de VU Amsterdam) en de Zutphen Ouderen Studie. Deze studies volgen mensen vanaf middelbare/oudere leeftijd. Twee belangrijke geboortecohorten, dus cohorten van kinderen, zijn: PIAMA en Generation R. Een voorbeeld van tieners die langdurig gevolgd zijn is het Amsterdamse Groei en Gezondheid Onderzoek, waarvan de deelnemers inmiddels de 40 zijn gepasseerd. Voor volwassen is er de Doetinchem Cohort Studie (aselecte steekproef) die inmiddels 20 jaar onderweg is. Lifelines Groningen is ook een cohort van volwassenen en deze is in 2006 gestart met de bedoeling deelnemers, op basis van vrijwillige aanmelding, 30 jaar te volgen.

Home / Onderwerpen / D / Doetinchem Cohort Studie / Cohortonderzoeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu