Metingen

In de Doetinchem Cohort Studie worden verschillende gezondheidsfactoren gemeten, verspreid over de generaties:

  • Leefstijl: roken, bewegen, eetgewoonten, alcoholgebruik, fysieke belasting.
  • Biologische factoren: bloeddruk, cholesterol, bloedglucose, longfunctie test, body mass index, middel-heupomtrek, botgezondheid via ultrageluid en voor vrouwen: kenmerken betreffende de menstruatie, contraceptie en biologische factoren: bloeddruk, cholesterol, (over)gewicht.
  • Functioneren: kwaliteit van leven en lichamelijk functioneren, fysieke functietesten, cognitief functioneren, gehoorproblemen, gezichtsvermogen.
  • Sociale aspecten: sociale contacten, positieve en negatieve sociale ervaringen, stress, diverse psychosociale aspecten en levenservaringen, sociaal functioneren, sociale steun en eenzaamheid.
  • Chronische aandoeningen: diabetes, hart- en vaatzieken (coronaire hartziekten, CVA of beroerte, claudicatio), migraine, klachten van het bewegingsapparaat van rug en bovenste extremiteiten, kanker, astma en COPD, incontinentie, artrose gerelateerde klachten, depressie, mondgezondheid.
  • Achtergrondvariabelen: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleidingsniveau, werk, kenmerken huishouden.
  • Registratiekoppelingen: sterfte (CBS), ziekenhuisopname naar diagnose (LMR), geneesmiddelen (Pharmo).

 

Registraties

In Nederland zijn diverse (zorg)registraties beschikbaar met relevante gezondheidsinformatie. Om bij te houden wie verhuist en wie overleden is, bestaat er een koppeling met de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). De GBA is ook gebruikt voor het trekken van de oorspronkelijke steekproef. Voor informatie over het gebruik van geneesmiddelen door de deelnemers is er een koppeling met de apothekersregistratie (Pharmo). Relevante informatie over eventuele ziekenhuisopnames van de deelnemers (en opnamediagnose) wordt verkregen via de Landelijke Medische Registratie (LMR) en bij overlijden is de doodsoorzaak te achterhalen via het CBS (registratie van doodsoorzaken).

Biobank

In toenemende mate wordt informatie uit het bloed van mensen gebruikt voor het inschatten van gezondheidsrisico’s. Denk aan cholesterol, biomarkers en DNA. Van alle deelnemers aan de Doetinchem Cohort Studie is tijdens de diverse meetrondes bloed afgenomen. Dit bloed is gedeeltelijk gebruikt voor een aantal bepalingen, zoals cholesterol. Ook is er bloed opgeslagen voor toekomstig onderzoek. Deze biobank maakt het mogelijk voor specifieke genetische kenmerken en biomarkers na te gaan wat de samenhang is met de leefstijl en chronische ziekten.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu