Monitoring versus Cohort

Trends versus verandering

Bij onderzoek naar trends in de tijd (stijgt of daalt de prevalentie van overgewicht?) kunnen we gebruik maken van monitoringonderzoek. Bij monitoringonderzoek wordt in de loop van de tijd telkens een nieuwe (representatieve) steekproef getrokken uit de doelpopulatie. Dergelijk onderzoek kan echter niet laten zien wie er verandert, wie bijvoorbeeld overgewicht ontwikkelt, diabetes krijgt of verslechtert in het cognitief functioneren. Hiervoor is cohortonderzoek nodig. Met een cohortstudie worden mensen herhaaldelijk gemeten, vaak met één of meerdere tussenliggende jaren, zodat langzaam ontwikkelende gezondheidproblemen en ziekten kunnen worden opgespoord. Een cohortstudie legt de onderliggende dynamiek van de volksgezondheid bloot.

Home / Onderwerpen / D / Doetinchem Cohort Studie / Monitoring versus Cohort

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu