Organisatie en samenwerking

Organisatie

De Doetinchem Cohort Studie is opgezet en wordt uitgevoerd door het RIVM (Centrum voor Preventie en Zorgonderzoek). Meting van de deelnemers vindt plaats bij de GGD Doetinchem (onderdeel van GGD Gelre-IJssel). Daar worden de afspraken met de deelnemers gepland, de vragenlijsten verstuurd en afgenomen en een gestandaardiseerd lichamelijk onderzoek verricht (bloeddruk, lengte, gewicht, middel-heupomtrek, longfunctie, bloedafname en cognitieve test (bij 50+)). Het RIVM verzorgt de centrale logistiek, de aanschaf en bezorging van de benodigde materialen (vragenlijsten, formulieren, bloedbuizen, ijking van instrumenten e.d.) en de verwerking en analyse van de gegevens. 

Samenwerking

Het RIVM werkt samen met de GGD Doetinchem voor de verzameling van de gegevens. De gegevens van de Doetinchem Cohort Studie worden ook gebruikt voor een beschrijving van de gezondheid in de regio. Dit vindt plaats binnen de academische werkplaats AGORA, een samenwerking van GGD Gelre-IJssel en Universiteit Wageningen. Tevens werkt het RIVM binnen het kader van deze studie samen met het VUMC (bijvoorbeeld op het terrein van overgewicht en klachten van het bewegingsapparaat), de Universiteit van Utrecht (farmacoepidemiologie en EPIC), de Universiteit Maastricht (naar effecten van Hartslag Limburg), Universiteit Wageningen (voedingsonderzoek), het LUMC (migraine) en de Universiteit Groningen (COPD). Ook internationaal bestaan er samenwerkingsverbanden. Naast verschillende themaspecifieke internationale netwerken zijn er intensieve contacten met de zusterinstituten in Finland (KTL) en in Italië (ISS Rome).

Europese studie naar kanker

De Doetinchem Cohort Studie (2e ronde) is tevens onderdeel van een groot Europees onderzoeksproject waarbij in totaal meer dan een half miljoen mannen en vrouwen uit 10 Europese landen zijn betrokken. Dit is het EPIC-onderzoek (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) met als centrale thema voeding en kanker. Het EPIC-onderzoek staat onder supervisie van het International Agency for Research on Cancer, het IARC. Inmiddels heeft ook binnen EPIC verbreding plaatsgevonden en participeert het RIVM ook in EPIC-HEART (gericht op hart- en vaatziekten) en EPIC-Diabetes.


Andere informatiebronnen

Home / Onderwerpen / D / Doetinchem Cohort Studie / Organisatie en samenwerking

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu