Resultaten

De Doetinchem Cohort Studie draagt bij aan de basiskennis voor de preventienota, het Convenant Overgewicht, het overheidsbeleid op het gebied van tabak en alcohol, het lokale gezondheidsbeleid en het gezondheidsachterstandenbeleid. Cijfers uit de Doetinchem Cohort studie zijn onderdeel van verschillende kernproducten van het RIVM, zoals het Nationaal Kompas, het Chronisch Ziekten Model, en vele rapporten en adviezen voor VWS. Recente producten zijn de VTV-rapporten ‘Tijd voor gezond gedrag’ en ‘Zorg voor gezondheid’.

De Doetinchem Cohort Studie heeft onder meer aangetoond dat:

  • De jonge generaties op steeds jongere leeftijd overgewicht ontwikkelen. 
  • De gunstige trends in cholesterol tot stilstaan zijn gebracht. 
  • Meervoudig ongezond gedrag veel voorkomt, dat wil zeggen de combinatie van roken, inactiviteit, overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding. 
  • Het grote preventieprogramma Hartslag Limburg een succes was; de Doetinchem Cohort Studie was hiervoor de controlestudie. 
  • Steeds meer mensen met een indicatie voor behandeling voor hypercholesterolemie ook daadwerkelijk behandeld worden, maar dat hierin nog ruimte is voor verbetering. 
  • De consumptie van bepaalde vetzuren goed is voor het cognitief functioneren. 
  • De kwaliteit van leven bij mensen met diabetes sterk afhankelijk is van andere bijkomende ziekten. 
  • Migraine veel voorkomt in de Nederlandse bevolking en tot hersenschade kan lijden.

Heden

Om inzicht te krijgen in (de effectiviteit van) preventie is kennis nodig over de dynamiek van (on)gezond leven: hoeveel mensen blijven stabiel in hun (on)gezonde manier van leven, hoeveel mensen veranderen hun gedrag en wat zijn de determinanten daarvan. Met de afronding van de 4e meetronde van de Doetinchem Cohort studie is het mogelijk om de gezondheid in levensloopperspectief te schetsen over een periode van maar liefst 20 jaar. Hiermee wordt het inzicht verscherpt in mogelijkheden van preventie.

Andere informatiebronnen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu