Drinkwater

In Nederland komt water uit de kraan dat zo schoon is dat u het zonder zorgen kunt drinken. Gezamenlijk werken drinkwaterbedrijven en de overheid aan gezond en veilig drinkwater.

meisje drinkt uit fontein

De drinkwaterkwaliteit in Nederland is goed. In Nederland vormen grond- en oppervlaktewater de bron voor drinkwater. De drinkwaterbedrijven zuiveren het gewonnen water tot drinkwater dat voldoet aan de wettelijke eisen en bewaken de drinkwaterkwaliteit van bron tot tap. Het RIVM is het kenniscentrum voor de overheid voor de drinkwatervoorziening. Samen zorgen we dat schoon drinkwater bij de consument uit de kraan komt.

Onze kennis over micro-organismen, straling, toxicologie, epidemiologie, hydrologie, chemie en CBRN-agentia, wordt met name ingezet voor het veiligstellen van de drinkwatervoorraden, -bronnen en -kwaliteit. 

Daarnaast is heeft het team drinkwater een sterk (kennis)netwerk nationaal, zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituut van de drinkwaterbedrijven (KWR), certificeringinstelling drinkwatermaterialen (kiwa), en internationaal, zoals WHO (RIVM is het Collaborating Centre for Risk Assessment of Pathogens in Food and Water) en de EU (uitvoering en ontwikkelingen EU-Drinkwaterrichtlijn) en het netwerk van Drinking Water regulators.

Het RIVM is tevens beschikbaar ten behoeve van calamiteiten op het terrein van drinkwater(voorziening) en heeft daarvoor state of the art laboratorium infrastructuur in huis of toegang daartoe via haar netwerk.

Home / Onderwerpen / D / Drink- en zwemwater / Drinkwater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu