Dag van de Duurzaamheid

10 oktober is de dag van de duurzaamheid. In vogelvlucht enkele producten van het RIVM waar we trots op zijn! We hebben gewerkt aan een fundamentele basis, het combineren van kennis en expertise uit verschillende vakgebieden én aan duidelijke praktische toepassingen. Daar zijn nieuwe inzichten uitgekomen waarmee wij als RIVM een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

illustratie wereldbol met gebouwen en richtingaanwijzersEnkele van onze projecten

Duurzame voeding

De Voedsel Consumptie Peiling (VCP) is gekoppeld aan ReCiPe (model voor het doorrekenen van een levenscyclus analyse), waardoor wij tegenwoordig weten wat we eten in Nederland en ook wat de impact op mens en milieu van ons eetpatroon is. Zo wordt er ongeveer 70% minder CO2 uitgestoten bij aardbeien die in de zomer zijn geteeld op de volle grond dan in de verwarmde glastuinbouw in de winter.

Meer informatie...

Natuurlijk kapitaal

De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) geeft inzicht in hoe natuurlijke hulpbronnen onze samenleving draaiende houden. De ondergrond levert drinkwater, wind levert energie en onze bodem produceert voedsel. De ANK geeft hier inzicht in. Daardoor kunnen we nu eenvoudig ons natuurlijk kapitaal meenemen en wegen in ruimtelijke ontwikkeling. Afgelopen jaar hebben we er ons natuurlijk kapitaal ook mee vergroot. Via de ANK konden mensen een boom aanvragen voor Nationale Boomplantdag. Wij werkten hiervoor samen met Nudge die de locaties van de gevraagde bomen met de gemeenten heeft besproken en plaatsing mogelijk maakte. Op die dag zijn er meer dan 100 via de ANK aangevraagde bomen geplant.

Website Atlas Natuurlijk Kapitaal

Micro-plastics

Uit ons onderzoek naar micro-plastics bleek dat er per jaar ongeveer 1.800 ton slijtagestof van voertuigbanden en 330 ton aan verfdeeltjes in het Nederlandse oppervlaktewater terechtkomt. Dit bleken nog grotere bronnen te zijn dan schurende reinigingsmiddelen met ongeveer 1 ton per jaar. Wij onderzoeken hoe de verspreiding van deze deeltjes in het milieu kan worden verminderd door de industrie, overheid en consument. Meer inzicht in de verspreiding en samenstelling van micro-plastics legt de basis voor inzicht in de invloed die micro-plastics hebben op de voedselketen en onze gezondheid.

Meer informatie...

Luchtkwaliteit

Met luchtmetingen hebben we een bijdrage geleverd aan de documentaire 'Seablind' van klimaatjournalist Bernice Notenboom. De documentaire schetst de bijdrage van scheepvaart aan mondiale luchtverontreiniging. Een verontreiniging die het smelten van het poolijs door klimaatverandering versnelt. Deze rol van de scheepvaart is nog een blinde vlek in de klimaat- en luchtverontreinigingsproblematiek.

Meten van duurzaamheid

De website die het RIVM bouwde voor het ontsluiten van de verscheidenheid aan tools om duurzaamheid te analyseren, helpt overheden, bedrijven, onderzoekers of burgers bij het kiezen van de juiste tool bij hun vraagstelling. Hierdoor wordt het maken van een duurzame keuze eenvoudiger.

Meer informatie...

Lopende projecten

Bovenstaande projecten zijn (bijna) gereed, maar er zijn nog andere projecten en initiatieven waar ook hard aan wordt gewerkt. Enkele voorbeelden: 

  • Inzetten van onze stoffenkennis voor het vervangen van zogenaamde 'Zeer Zorgwekkende Stoffen' door veilige biobased alternatieven. 
  • Delen van kennis over Windenergie. 
  • Circulair maken van fosfaat uit de afvalwaterketen. 

Voor al deze onderwerpen werken wij samen met partners.

Home / Onderwerpen / D / Duurzaamheid / Dag van de Duurzaamheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu