Duurzaamheid en gezondheid

Relatie tussen een gezonde levenswijze en duurzame omgang met onze planeet.

Het RIVM onderzoekt wat een duurzaam eetpatroon betekent voor de volksgezondheid. Het bestudeert de gezondheidseffecten van energiebesparende maatregelen in huis. En het brengt in kaart welke gevolgen de transformatie van fossiele- naar biobrandstoffen heeft voor de volksgezondheid. Daarnaast ontwikkelt het RIVM een visie op voorzieningen die in steden nodig zijn met het oog op onvermijdelijke klimaatverandering. In deze visie speelt de bijdrage van deze voorzieningen aan een gezonde en energiezuinige woonomgeving een belangrijke rol.

Home / Onderwerpen / D / Duurzaamheid / Duurzaamheid en gezondheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu